Spring til hovedindhold

Kortlægning af kræftrehabilitering i Danmark 2021

Kræftrehabilitering blev introduceret i Danmark omkring årtusindeskiftet. I dag indgår indsatsen i alle sektorer. Den sygdomsspecifikke del af rehabilitering og palliation indgår overvejende i hospitalernes opgaver, mens den generiske del varetages af kommunerne, som beskrevet i kræftpakkeforløb, opfølgningsprogrammer, Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft og udmøntet i lokale implementeringsplaner.

REHPA gennemførte første gang en kortlægning af kræftrehabilitering i Danmark i 2017. I kortlægning af kræftrehabilitering i Danmark 2021 tages udgangspunkt i kortlægningen fra 2017, ud fra samme præmis om, at der er behov for at følge udviklingen af kræftrehabilitering på både hospitalsniveau (sengeafdelinger og ambulatorier samt terapiafdelinger) og kommunalt niveau.

I kortlægningen 2021 undersøges aktuel praksis for behovsvurdering, konkrete indsatser og sammenhængende forløb. Der indsamles desuden viden om rehabilitering og palliation til målgrupper af strategisk betydning for REHPAs arbejde, blandt andet unge voksne med kræft og socialt sårbare mennesker med fremskreden kræft. I kortlægningen 2021 udvides fokus til også at omfatte almen praksis.

Metode

Elektronisk spørgeskemaundersøgelse udsendt til relevante hospitalsafdelinger og landets 98 kommuner.

Parallelt med og koordineret med kortlægningen gennemfører Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU, en kortlægning af indsatsen i almen praksis.

Formidling

REHPA-notat: Kommunal Kræftrehabilitering i Danmark 2021 – Kommunale indsatser fordelt pr. region, oktober 2022

REHPA-rapport: Kræftrehabilitering i Danmark – Status og udvikling fra 2017 til 2021, januar 2022

REHPA-projektgruppe

Jette Thuesen, Projektleder

Henriette Knold Rossau, Akademisk konsulent, (indtil 31.03.2021)

Caroline Matilde Elnegaard, Videnskabelig assistent (fra 01.04.2021)

Tina Broby Mikkelsen, Datamanager

Sofie Raahauge Christiansen, Studentermedhjælper (indtil 31.10.2021)

Josefine Oredson Krone, Studentermedhjælper (indtil 30.09.2021)

Referencegruppe

Lisbeth Høeg-Jensen (Chefkonsulent, Team Analyse og Udvikling, Kræftens Bekæmpelse)

Jan Christensen (Seniorforsker, Afdeling for Ergo- og fysioterapi, Rigshospitalet)

Karen la Cour (Professor, Ergoterapeut, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU)

Karen Trier (Specialkonsulent, Center for Kræft og Sundhed København, Københavns Kommune)

Lene Paaske (Sundhedskonsulent, Greve Kommune)

Lisa Gregersen Østergaard (Seniorforsker, Ergoterapeut, DEFACTUM, Region Midtjylland)

Stine Novrup Clemmensen (Læge, Hæmatologisk afd. Herlev og Rigshospitalet)

Line Vandborg Sjodsholm (Rehabiliteringsleder, Center for Kræftrehabilitering og Palliation, Odense Kommune)

Jens Søndergård (professor, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU)

Lars Henrik Jensen (overlæge, Onkologisk afdeling på Sygehus Lillebælt)

REHPA-rapport fra kortlægningen af kræftrehabilitering på danske hospitaler og i kommuner i 2016-2017: KRÆFTREHABILITERING I DANMARK – Kortlægning af praksis på hospitaler og i kommuner

Til top