Spring til hovedindhold

Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv

Projektet ’Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv’ afprøver et syv til ni-ugers REHPA-forløb målrettet mennesker, der lever med kræftrelaterede smerter. Forløbets formål er at hjælpe deltagerne til bedre at kunne håndtere deres smertetilstande.

Baggrund

Kræftrelaterede smerter er smerter, der enten er forårsaget af kræften selv eller dens behandling. Blandt tidligere deltagere på REHPAs forløb for mennesker med eller efter kræft, har de indsamlede patient-rapporterede oplysninger (PRO-data) vist, at 63 % har smerter dagligt eller ofte, og 90 % af dem svarer, at de anser deres smerter som relateret til deres kræft og/eller kræftbehandling.

Livet med smerter påvirker både livskvalitet og funktion i dagligdagen. For mange er smerterne kroniske, derfor er det vigtigt, at den enkeltes mulighed for selv at kunne kontrollere og håndtere smerterne optimeres. I ’Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv’ er der fokus på ’self-management’, som en aktiv proces, der involverer handlinger understøttet af uddannelse og klinisk rådgivning. I samspil med et tværfagligt, professionelt team arbejder deltagerne med at skabe handling i forhold til smertekontrol, hvor deres personlige muligheder for problemløsning og beslutningstagning understøttes.

Formål

Projektet ’Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv’ er et prospektivt, eksplorativt studie, der skal afdække gennemførlighed og udfordringer i et gruppebaseret rehabiliteringsforløb til mennesker, der lever med kræftrelaterede smerter.

Metode

Indholdet i forløbet har et overordnet fokus på self-management som en intervention, der indeholder følgende elementer: Ansigt til ansigt undervisning vedrørende smerter, smertebehandling og barrierer mod smertehåndtering, samt information om og øvelser i at implementere self-management strategier, understøttet af skriftligt materiale fra de enkelte aktiviteter og sessioner.

Forløbet rummer følgende sessioner og aktiviteter:

 • Forstå dine smerter og medicinsk smertebehandling ved læge
 • Meningsfulde aktiviteter og energiforvaltning ved ergoterapeut
 • Aktiv hvile, afspænding og mindful walking ved fysioterapeut
 • Åndedrætsøvelser ved yogalærer
 • Afspændende massage ved massør
 • Mødet med sundhedsvæsenet ved sygeplejerske
 • Værdier, motivation, forandringsprocesser og handleplan ved ergoterapeut
 • Individuel samtale ved relevant fagperson.

Forløbet, som afprøves over otte omgange i følgende uger: 44 og 49 i 2022 og 44, 49, 5, 19, 35 og 47 i 2023 er inddelt i tre sektioner;

 • et 5-dages internat i REHPA Forskningsklinik med holdbaserede sessioner og aktiviteter, med mulighed for enkelte individuelt tilpassede elementer.
 • 7 til 9 uger med aktiviteter hjemme
 • 2-dagesopfølgning i REHPA Forskningsklinik med sessioner og opfølgning på forløbet.

Deltagere på forløbet er mennesker med eller efter kræft, der lever med kræftrelaterede smerter, og som oplever, at smerterne påvirker deres livskvalitet og funktionsniveau. Derudover skal de opfylde REHPA vanlige inklusionskriterier for deltagelse i forløb.

Formidling

Pjece: REHPA-forløbet ‘Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv’

Resultaterne fra pilotforløbene formidles bredt via REHPAs videncenterfunktion til klinikere og forskere i relevante kommuner og regioner.

REHPA dokumenterer de gennemførte forløb ved et beskrivende notat med indhold fra brugerinvolvering, demografiske data, behovsafdækning, kliniske erfaringer og udvalgte resultater.

Der planlægges et seminar, som sætter fokus på behandling af cancersmerter, hvor forløbenes resultater præsenteres i efteråret 2023.   

Projektgruppe

Annette Rasmussen, sygeplejerske, cand.cur., klinisk leder, REHPA

Dorthe Søsted Jørgensen, sygeplejerske, MSA, klinisk projektkoordinator, forløbsleder, REHPA

Lene Jarlbæk, overlæge, klinisk onkolog, lektor ved SDU, REHPA

Patrick Hansen, AC-konsulent, fysioterapeut, cand.scient.san.publ., REHPA

Links

Læs om REHPA-forløbet ’Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv’

Til top