Spring til hovedindhold

Rehabilitation and palliative care to socially vulnerable patients with advanced cancer in Denmark – a mapping study (The REHPA-VM Study)

The REHPA-VM Study er et ph.d.-projekt, der vil kortlægge rehabilitering og palliation modtaget af socialt sårbare personer med fremskreden kræft. Projektet har særlig fokus på betydningen af social og mental sårbarhed i brugen af rehabilitering og palliation hos personer med fremskreden kræft.

Resultaterne fra projektet bruges af et andet projekt fra REHPA (REHPA-ViP Study), som udvikler og afprøver en intervention målrettet socialt sårbare personer med fremskreden kræft.

Projektet er forankret under COMPAS, Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft, og kører sideløbende med andre projekter, der også har fokus på ulighed i kræft.

Metode

Overordnet er der tre delprojekter:

  1. En national kortlægning af rehabilitering og palliation til personer med fremskreden kræft blandt kommuner og hospitaler
  2. Et registerkoblingsstudie som undersøger betydningen af fremskreden kræft målt på sociale faktorer
  3. Et registerkoblingsstudie som undersøger forskelle i brugen af rehabilitering og palliation mellem tre grupper af personer med fremskreden kræft: 1) De der var sårbare før deres sygdom, 2) De der blev sårbare efter deres sygdom og 3) De der hverken var sårbare før eller efter deres sygdom.

Projektgruppe

  • Jens-Jakob Kjer Møller, ph.d.-studerende, REHPA
  • Lene Jarlbæk, lektor, seniorforsker, speciallæge, REHPA (hovedvejleder)
  • Karen la Cour, professor, Brugerperspektiver og borgernære indsatser, SDU (medvejleder)

Samarbejdspartnere

Ph.d.-projektet er en del af COMPAS, Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft, hvis overordnede formål er at arbejde for lighed i kræft: www.compas.dk/

Links

Projektet er et delprojekt af Kommunal rehabilitering og palliation til socialt sårbare mennesker med kræft (del af COMPAS)