Spring til hovedindhold

Rehabilitering til hjertestopoverlevere

Projektet undersøger de psykiske og fysiske udfordringer, mennesker oplever efter at have overlevet et hjertestop. Projektet kortlægger også de nuværende rehabiliteringstilbud til hjertestopoverlevere i Danmark.

Antallet af personer, der overlever et hjertestop i Danmark, er fortsat stigende. Iltmangel under hjertestoppet kan forårsage en potentiel hjerneskade og medføre en række kognitive, psykologiske samt fysiske problemer. Formålet med dette projekt er at:

  1. Undersøge de problemer hjertestopoverlevere har under såvel indlæggelsen som efter udskrivelsen fra hospitalet
  2. Kortlægge de nuværende rehabiliteringstilbud, der tilbydes til hjertestopoverlevere i Danmark
  3. Undersøge behovet, strukturen og effekten af et rehabiliteringsophold til hjerteoverlevere.

Første del af projektet vil dels være baseret på register- og spørgeskemadata indsamlet blandt hjertestopoverlevere og sundhedsprofessionelle. Dels et fremadrettet kohortestudie med det formål at identificere tidlige markører, som kan forudsige hjertestoppets psykiske påvirkning på patienten.

I anden del af projektet vil nationale data blive indsamles op til et år efter hjertestoppet. Borgere, der har overlevet et hjertestop og deres pårørende, vil blive inviteret til et internatophold, som inddrager fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle elementer hos REHPA i Nyborg samt en efterfølgende opfølgning efter 12 uger. I denne periode indhentes informationer om behovet, strukturen og effekten af rehabilitering hos hjerteoverlevere, hvilket skal danne basis for kommende projekter til målgruppen.

Metode

Inkluderer både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Formidling

Artikel: Joshi VL, Christensen J, Lejsgaard E, et al. Effectiveness of rehabilitation interventions on the secondary consequences of surviving a cardiac arrest: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open 2021;11:e047251. doi:10.1136/bmjopen-2020-047251

Artikel: Joshi VL, Tang LH, Borregaard B, et al Long-term physical and psychological outcomes after out-of-hospital cardiac arrest—protocol for a national cross-sectional survey of survivors and their relatives (the DANCAS survey). BMJ Open 2021;11:e045668. doi: 10.1136/bmjopen-2020-045668

Artiklen “Rehabilitering efter hjertestop uden for hospital – vi kan helt sikkert gøre det bedre!” Artiklen er udgivet på Cardiologisk Forums hjemmeside.

DANCAS-Netværk

Projektet er del af forskningsnetværket DANCAS

Projektgruppe

  • Ph.d.-studerende Vicky Joshi, REHPA
  • Forsker Lars Tang, REHPA (medvejleder)
  • Klinisk sygeplejespecialist, MSc, ph.d.-studerende Mette Wagner, Rigshospitalet
  • Professor Ann-Dorthe Zwisler, REHPA (hovedvejleder).