Spring til hovedindhold

Rehabilitering og palliation før og efter benamputation

Ingen ønsker at få amputeret et ben, men for dem, det sker for, er kvalificeret rehabilitering afgørende for, hvilket liv de efterfølgende har mulighed for at leve.

Dette 5-årige program har til formål at løse nogle af de udfordringer, der ligger i at sikre sammenhængende og kvalificeret genoptræning og palliation til de relativt få patienter, der får amputeret et ben i Danmark (ca. 1.800 pr. år, hvoraf 37-50 % dør indenfor det første år). Der er stor forskel på, hvilke tilbud om rehabilitering der tilbydes i de enkelte kommuner og på hospitalerne, desuden tænkes palliation stort set ikke ind i forløbene.

I forbindelse med oprettelse af ViRSA, Vidensenhed for Rehabilitering og palliation ved Sår og Amputationer i Region Sjælland, er der planlagt en række forskningsprojekter, som alle tager udgangspunkt i ViRSA´s formål om at samle, skabe og formidle viden om rehabilitering og palliation før og efter benamputationer.

Målgruppen omfatter patienter/borgere, pårørende, klinikere og beslutningstagere i alle dele af patientforløbet.

Indsatsområder omfatter:

  • Palliation ved diabetiske fodsår
  • Implementering af en amputationsdatabase
  • Implementering af en amputationsrådgiver-funktion
  • Psykosocial rehabilitering efter benamputation.

Metode

Der bruges forskellige forskningsmetoder i de forskellige dele af programmet, som beskrives selvstændigt for hvert projekt. Disse lægges op på rehpa.dk fortløbende. Nyheder vil også være at finde på ViRSA´s hjemmeside (Region Sjælland).

Samarbejdspartnere

REHPA

ViRSA, Vidensenhed for Rehabilitering og Palliation ved Sår og Amputationer, Region Sjælland

Steno Diabetes Center Sjælland.

Projektleder

Ulla Riis Madsen, lektor og leder af ViRSA, Ortopædkirurgisk afdeling, Holbæk Sygehus & REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation (programleder)

Til top