Spring til hovedindhold

Senfølger og rehabiliteringsbehov på tværs af livstruende sygdomme

I de seneste årtier har forskning været rettet mod sygdomsspecifik rehabilitering, hvilket har medført, at der mangler evidens om og fokus på rehabilitering på tværs af livstruende sygdomme og tilhørende senfølger samt rehabiliteringsbehov. Det er derfor vigtigt at rette forskning mod senfølger og rehabiliteringsbehov ved livstruende sygdomme for at kunne optimere rehabilitering, behandlingsstrategier og forbedre livskvalitet.

Rehabilitering baseres ofte på en specifik sygdom eller diagnose, fx kræft eller KOL. Selvom en kræft- og KOL-patient kan opleve de samme senfølger og rehabiliteringsbehov, fx fatigue eller smerter, vil de ikke nødvendigvis få de samme rehabiliteringstilbud.

Derudover ses det også ofte, at patienter har mere end én sygdom, fx har en patient med lungekræft ofte også KOL. Det er bare ét eksempel på, at to forskellige sygdomme kan optræde på samme tid og ”deler” senfølger og rehabiliteringsbehov, hvilket gør rehabilitering, der fokuserer på senfølger og rehabiliteringsbehov og ikke sygdommen, interessant at undersøge. Derfor gennemfører vi et systematisk review, der undersøger, hvilke senfølger og rehabiliteringsbehov der går på tværs af livstruende sygdomme.

Projektets formål er at kortlægge, hvilke og hvor mange senfølger/rehabiliteringsbehov der går på tværs blandt mennesker med livstruende sygdomme. Derudover er formålet med projektet også at undersøge, hvilken effekt interventioner målrettet mod specifikke senfølger/rehabiliteringsbehov har på tværs af sygdomsgrupper.

Metode

Vi laver et scoping review med udgangspunkt i PRISMA for Scoping Reviews (PRISMA-ScR). Der foretages en systematisk litteratursøgning i blokke med bl.a. ”rehabilitation”, ”health care need”, ”supportive care need” og ”life-threatening disease” som søgeord.

Inklusions- og eksklusionskriterier tager udgangspunkt i PICO-modellen (Population, Intervention, Comparator, Outcome).

Populationen er mennesker over 18 år med livstruende sygdomme, hvor interventionen er rehabilitering, og outcome er senfølger og rehabiliteringsbehov.

Litteraturen screenes i Covidence af to forfattere og i tilfælde, hvor der opstår tvivl, diskuteres litteraturen med tredje forfatter.

Projektgruppe

Fie Holm Grünfeld, cand.scient., REHPA (projektleder)

Mette Raunkiær, professor, forskningsleder, REHPA

Ane Bonnerup Vind, videncenterchef, cheflæge, ph.d., REHPA

Jahan Shabnam, MSc MPH, REHPA

Til top