Spring til hovedindhold

Barrierer og fremmere i forhold til menneskers dødssted

Studiet har til formål at afdække, hvilke barreirer og fremmere der har betydning for, hvor mennesker dør.

Studiets forskningsspørgsmål er:

  • Hvilke barrierer og fremmere har betydning for, hvor mennesker dør?

Baggrund og formål

Forskning viser, at der er stor diskrepans mellem ønske for dødssted og faktisk dødssted – både i forhold til forskellige europæiske lande, men også mellem forskellige sygdomme. Størstedelen af mennesker ønsker at dø hjemme, men langt størstedelen dør på hospitalet. Vi mangler dokumentation af, hvad der henholdsvis fremmer og hindrer, hvor mennesker faktisk dør. Denne viden er vigtig som grundlag for at arbejde for, at flere mennesker dør, hvor de ønsker.

Metode

Der gennemføres et scoping review med udgangspunkt i PRISMA-ScR guidelines.

Scoping reviewet er afgrænset til Europa, UK og Canada og har fokus på at samle viden og erfaringer med faktorer, der henholdsvis fremmer eller hæmmer, hvor mennesker dør. For at en artikel er inkluderet i reviewet, skal det enten omhandle fremmere eller hæmmere for et specifikt dødssted eller omhandle, hvad der har betydning for at få opfyldt ønske om dødssted. Derudover skal eventuelle respondenter eller informanter være over 18 år.

Projektgruppe

Tina Pedersen, forskningsassistent, REHPA

Vibeke Graven, seniorforsker, REHPA (projektleder)

Mette Raunkiær, professor, forskningsleder, REHPA.

Til top