Spring til hovedindhold

Hvordan styrker vi den palliative indsats til mennesker med demens og andre skrøbelige ældre samt deres pårørende

Projektets formål er at undersøge hvilke udfordringer og potentialer borgere, nære pårørende samt social- og sundhedshjælpere og -assistenter (SSH og SSA) oplever i forbindelse med at modtage og yde palliation.

Projektet undersøger:

a) Mennesker med demens (+65 år) og andre skrøbelige ældres oplevelser i forbindelse med at modtage palliation.

b) Hvilke udfordringer SSH og SSA oplever i mødet med hele familien.

c) Hvilke kompetencer SSH og SSA behøver, for at kunne yde palliation og indgå i et tværfagligt samarbejde.

Projektet medtænker betydningen af de fysiske rammer for behov for og udøvelse af palliation i hhv. plejehjem og privat bolig mv.

Metode

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Københavns Kommune, Halsnæs Kommune, Høje Tåstrup Kommune og REHPA. Der gennemføres gruppeinterviews med professionelle samt individuelle interviews med pårørende og borgere i de tre involverede kommuner.

Formidling

Resultater og viden fra projektet formidles i en international forskningsartikel, en faglig, dansksproget artikel, konferencebidrag og via sociale medier.

Samarbejdspartnere

  • Københavns Kommune
  • Halsnæs Kommune
  • Høje Tåstrup Kommune
  • REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation

REHPA arbejdsgruppe

Til top