Spring til hovedindhold

Kortlægning af den basale palliative indsats på sygehuset (BAPAS)

Den seneste kortlægning af den palliative indsats på hospitalerne i Danmark udkom i 2013. Den nærværende kortlægning er en opfølgning på denne. Den har til formål at kortlægge organisatoriske og strukturelle aspekter af hospitalernes arbejde med basal palliation, herunder snitflader til palliativ indsats i kommuner samt til den specialiserede indsats og udviklingen nationalt over de sidste 10 år.

Metode

Kortlægningen tager afsæt i REHPAs (dengang PAVI) kortlægning på hospitalsområdet (Jarlbaek L, Timm H. Hospitalernes palliative indsats på basalt niveau: En landsdækkende kortlægning blandt afdelingsledelser. Copenhagen: PAVI, Palliativt Videncenter) samt centrale sundhedspolitiske og faglige anbefalinger. Kortlægningen vil bestå af tre elementer:

  1. Dokumentanalyse
  2. Spørgeskemaundersøgelse
  3. Interviews med udvalgte hospitaler/afdelinger.

Formidling

REHPA-rapport: Kortlægning af den basale palliative indsats på sygehuse i Danmark. April 2024

Projektgruppe

Heidi Bergenholtz, Lektor (projektleder), REHPA og Sjællands Universitetshospital
Tine Ikander, postdoc, REHPA
Tina Broby Mikkelsen, cand.scient og ph.d., datamanager og forsker, REHPA
Cecilie Lindström Egholm, post.doc og specialkonsulent, REHPA
Ida Fritsdal Refer, cand.scient.fys, forskningsassistent, REHPA
Kirstine Benthien, lektor, REHPA & Amager og Hvidovre Hospital

Links

Download udgivelser vedrørende kortlægningen fra 2013 udgivet af Palliativt Videncenter:

Hospitalernes palliative indsats på basalt niveau – En landsdækkende kortlægning blandt afdelingsledelser af Lene Jarlbæk og Helle Timm, Palliativt Videncenter, december 2013

Hospitalernes palliative indsats på basalt niveau – En kortlægning af regionernes krav og udmeldinger i perioden 2011-2013 af Lene Jarlbæk, Palliativt Videncenter, juni 2014

Slides fra seminar i regi af Palliativt Videncenter om kortlægningen

Til top