Spring til hovedindhold

REHPA-netværksmøde for professionshøjskoler

Netværksmødet finder sted den 1. december 2022 kl. 9.30-15.00 hos REHPA, Nyborg.

Mødested: I Mødelokalerne 1-2-3 med indgang til venstre for hovedindgangen til Nyborg Sygehus.

Der er gratis parkering på sygehusets matrikel.
Er du med tog, tager det 15-20 min. at gå fra stationen.

Det tværprofessionelle og tværfaglige samarbejde i praksis er hovedtema for dagen. Lektor Sine Lehn, cand.mag. & ph.d., Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC vil med afsæt i sin forskning holde et oplæg med efterfølgende dialog. Sines oplæg bliver online, men der bliver god mulighed for fælles dialog både med hende og efterfølgende i gruppen. Artikel til inspiration er vedhæftet.
Desuden vil vi drøfte behov for kortlægning af uddannelsestilbud i rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom på professionsuddannelserne. Punktet er inspireret af en undersøgelse af eksisterende undervisning på medicinuddannelserne.

Program

9.30: Ankomst kaffe/brød

10.00: Velkommen og præsentationsrunde ved Vibeke Graven, seniorforsker, REHPA

10.30: Tværprofessionalitet – vilkår, idealer, muligheder og barrierer ved Sine Lehn, lektor, cand.mag. & ph.d., Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC (online)

11.25: Drøftelse med Sine Lehn (online)

12.00: Frokost med sandwich

12.30: Drøftelse af tværprofessionelt og tværfagligt samarbejde relateret til undervisning i rehabilitering og palliation for mennesker med livstruende sygdom (internt i netværket).

  • Hvordan kan det tværfaglige samarbejde understøttes i professionsuddannelserne? Fungerer de aktuelle tiltag? Er der brug for nye/andre tiltag?
  • Er der interesse for at arbejde videre med området i netværket?

13.00: Drøftelse af mulig kortlægning af undervisningen på relevante grunduddannelser på professionshøjskolerne. Kort oplæg ved Lone Toft, lektor, VIA og Vibeke Graven, seniorforsker, REHPA
Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe.

14.15: Kaffepause

14.30: Evaluering og opsamling  

  • Hvad fik vi med os?
  • Emne for næste møde og nedsættelse af planlægningsgruppe

15.00 Tak for i dag

Tilmelding

Tilmelding senest den 24. november 2022 via Conference Manager

Målgruppe

Pladserne er forbeholdt repræsentanter fra professionshøjskoler, herunder repræsentanter fra sygeplejerske-, ergoterapeut-, fysioterapeut- og socialrådgiveruddannelser samt efter- og videreuddannelser og videns- og forskningsenheder på professionshøjskolerne.

Yderligere information

Læs mere om netværket

Har du spørgsmål til netværket, kontakt Vibeke Graven eller Patrick Hansen.

Til top