Spring til hovedindhold

Netværksmøde om rehabilitering og palliation – SOSU-skoler og Professionshøjskoler i Danmark

På netværksmødet sætter vi fokus på rehabilitering og palliation inden for området, hvor vi bl.a. dykker ned i ny udgivelse fra Sundhedsstyrelsen, aldringsteori og erfaringer fra praksis.

REHPA byder velkommen til et fælles netværksmøde for SOSU-skolerne og Professionshøjskolerne i Danmark.

Med en aldrende befolkning, som betyder flere ældre med kroniske sygdomme eller multisygdom, skærpes kravene til de sundhedsprofessionelle inden for geriatrien.

Vi glæder os til at se jer til en spændende dag!

Vi ses i Mødelokalerne 1-2-3, indgang til venstre for hovedindgangen til Nyborg Sygehus – følge skiltene med ”REHPA”.

Målgruppe

Repræsentanter fra professionshøjskoler, herunder fra sygeplejerske-, ergoterapeut-, fysioterapeut- og socialrådgiveruddannelser samt efter- og videreuddannelser og videns- og forskningsenheder på professionshøjskolerne samt repræsentanter fra SOSU-skolerne.

Program

09.30: Ankomst – morgenkaffe & brød

10.00: Velkomst & introduktion til dagens program v. Vibeke Graven, seniorforsker, REHPA

10.15: Håndbog om rehabilitering på ældreområdet – Ny udgivelse fra Sundhedsstyrelsen. Oplæg og diskussion v. Jette Thuesen, lektor i rehabilitering, REHPA

11.15: Aldring og rehabilitering/reablement – aldringsteoretiske perspektiver. Oplæg og diskussion v. Jette Thuesen, lektor i rehabilitering, REHPA

12.00: Frokost

12.45: Geriatriens voksende opgaver i et aldrende samfund – hvordan skabes sammenhæng for de skrøbeligste patienter. Oplæg og diskussion v. Pia Nimann Kannegaard, ledende overlæge på geriatrisk og palliativ afdeling, Bispebjerg Hospital, samt en sygeplejerske fra samme afsnit

14.15: Kaffe & kage

14.30: Afrunding og evaluering af første fælles netværksmøde

Tilmelding

Tilmelding sker via SurveyXact

Du er tilmeldt, når du har trykket afslut på spørgeskemaet.

Læs mere om REHPAs uddannelsesnetværk for professionshøjskoler og SOSU-skoler.

Til top