Videokonsultationer i den specialiserede palliative indsats

Dette projekt vil undersøge, om video-konsultationer i den specialiserede palliative indsats kan give en forbedret, patientcentreret og tillidsfuld kommunikation mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.

Den specialiserede palliative indsats i Danmark, er organiseret forskelligt i landets regioner. I Det Palliative Team – Fyn i Region Syddanmark, foregår konsultationerne via hjemmebesøg, og efterfølgende telefon-konsultationer fra en palliationssygeplejerske. Dette har sine begræns-ninger, da dette kun kan foregå individuelt mellem patient, pårørende og de sundheds-professionelle, og ikke synkront mellem de involverede parter. Telefon-konsultationer tillader ikke patienten og palliationssygeplejersken at have en visuel kontakt, der formentlig kan forbedre kommunikationen og kontrollen og behandlingen af patientens symptomer. International forskning har vist positive resultater med brugen af video-konsultationer i den palliative indsats. 

Dette projekt, et kvalitativt eksplorativt studie, vil undersøge patienter, pårørende og sundheds-professionelles oplevelser af brugen af video-konsultationer. Dertil vil det bliver undersøgt, hvorvidt brugen heraf forbedrer kommunikationen mellem patienter, pårørende og sundheds-professionelle. Ligeledes har projektet til formål at identificere facilitatorer og barrierer i forhold til brugen af telemedicinske løsninger i den specialiserede palliative indsats i Danmark i fremtiden.  

Metode

Der vil overordnet blive gjort brug af kvalitative forskningsmetoder i form af feltnoter fra deltagerobservationer, dagbogsnotater, semi-strukturerede interviews. Dertil vil socio-demografiske detaljer omkring den enkelte patient blive noteret. 

Resultat

Projektets resultater vil blive offentliggjort i en videnskabelig artikel. Dertil vil brugen af video-konsultationer inden for den specialiserede palliative indsats blive formidlet på faglige konferencer i ind- og udland. Der tages stilling til implementering når resultaterne foreligger.

Projektgruppe

 • Ann-Dorthe Zwisler, Professor og Centerchef Rehpa
 • Karin B. Dieperink, Ph.d, Post doc. OUH afd. R, Syddansk Universitet og Rehpa
 • Dorthe Boe Danbjørg, ph.d., postdoc OUH afd. X samt studieleder Kandidatuddannelsen i Klinisk Sygepleje, Syddansk Universitet
 • Lene Munk, Sygeplejerske ved Det Palliative Team Fyn, Onkologisk afdeling R, Odense Universitetshospital
 • Mia Jess, Antropolog og videnskabelig assistent, Rehpa
 • Karen F. Funderskov, stud. cur, Syddansk Universitet

Styregruppe

 • Anna Grethe Andreasen, Udviklingssygeplejerske, Onkologisk afdeling R, Odense Universitetshospital
 • Maria Hunosøe, Ewii Telecare A/S
 • Peter Johansen, IT – konsulent, Ewii Telecare A/S
 • Mejse Holstein, projektleder v. ”Min sidste tid” – Svendborg Kommune
 • Lisbeth Irene Jensen, Innovationskonsulent, CIMT
 • Mette Raunkjær, Ph.d, Seniorforsker, Rehpa
 • Mette Damkjær Syse, Daglig leder CoLab Odense, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi

Samarbejdspartnere

 • Ewii Telecare A/S, Patient@home (PATH)
 • Odense Universitetshospital, Onkologisk afdeling R – Det Palliative Team Fyn
 • Syddansk Universitet
 • Svendborg Kommune
 • CIMT – Center for Innovativ Medicinsk Teknologi
 • Rehpa, Videncenter for Rehabilitering og Palliation