Spring til hovedindhold

Hvidbog om rehabilitering giver fælles sprog

Ny Hvidbog om rehabilitering kommer med fem anbefalinger, der skal løfte rehabiliteringsområdet. Desuden bidrager den med en ny definition på rehabilitering.

Den nye Hvidbog om rehabilitering blev lanceret onsdag den 30. april.

– Der er løbet meget vand i åen de seneste 20 år, siden den første Hvidbog om rehabilitering blev udgivet. Vi har fået større ambitioner på rehabiliteringsområdet.

Patienterne siger nu: Tak for overlevelsen, men hvad er så mit liv nu? Efter at have haft fokus på overlevelsesgevinsterne med pakkeforløb skal vi nu i stigende grad også fokusere på rehabiliteringen og livet efter overlevelse. Her er Hvidbog om Rehabilitering et kærkomment bidrag,

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen

Flere end 200 mennesker med viden om rehabilitering har bidraget til den nye Hvidbog om rehabilitering.

Enighed om ny bred definition

Hvidbogen kommer bredt omkring rehabiliteringsbegrebet fra en ny definition, over brugerinvolvering til de faglige teorier bag en rehabiliteringsindsats.

– Den nye definition af rehabilitering kommer omkring hele personen, hvor aktivitet, deltagelse og mestring af eget liv er vigtige elementer,

Thomas Maribo, professor og forskningsleder ved Defactum

Der er bred enighed om den nye definition.

– Det har været en rejse fra oversættelsen af WHOs definition, og vi har alle skulle bøje os lidt. Men i vores perspektiv er vi landet et godt sted, hvor vi også har fokus på det forebyggende,

Søren Brostrøm

Han tilføjede:

– Vi har allerede rehabilitering inde tidligt i forløbende, men vi er da bestemt ikke i mål. Og her har vi brug for den nye brede definition af rehabilitering, og det fælles sprog bogen og samarbejdet om bogen har skabt,

Ellen Klarskov Lauritzen fra Socialstyrelsen var enig med ham:

– Vi mangler ikke viden på området, men det er svært at omsætte den viden til praksis. Det vil den nye Hvidbog om rehabilitering og definitionen hjælp os med. Det er vigtigt at arbejde med rehabilitering i fokus for at støtte borgerne til at få fodfæste i eget liv.

Fem vigtige anbefalinger

Ud over en ny definition giver bogen også fem anbefalinger, der skal være med til at løfte rehabiliteringsområdet.

– Det er bogens fem anbefalinger, der er vigtige. Det er dem, der skal være med til at skabe et meningsfuldt hverdagsliv for mennesker med behov,

Claus Vinther Nielsen, formand for Rehabiliteringsforum Danmark

De fem anbefalinger er:

  • Den enkelte persons behov, håb, ressourcer og hele livssituation skal danne afsæt for al aktivitet i rehabilitering
  • Styrk fokus på personer med særlige behov, herunder blandt andet sårbare grupper, børn og pårørende
  • Styrk den faglige kvalitet gennem forskning, vidensbasering, systematisk dataindsamling, monitorering og fælles nationale beskrivelser af rehabiliteringskompetencer
  • Styrk koordinering og sammenhæng på tværs af lovgivning, forvaltningsområder og fagområder
  • Hvidbogens indhold og anbefalinger operationaliseres og monitoreres

Styregruppen fortsætter

Arbejdet med hvidbogen er ikke slut, nu hvor den er udgivet. Der er fortsat brug for at styrke samarbejdet om rehabiliteringsindsatsen på tværs af fag og sektorer. For at holde fast i samarbejde fortsætter styregruppen bag hvidbogen som en slags tænketank.

– Der er en del, vi kan blive ved at tale med hinanden om. Derfor er det vigtigt og godt, at styregruppen fortsætter dialogen og arbejder med at løfte rehabilitering ind i de rette fora,

Ane Bonnerup Vind, videncenterchef ved REHPA.

Og netop det med at tale sammen tror og håber Nanna Skovgaard kontorchef i Center for social- og sundhedspolitik ved Kommunernes Landsforening, hvidbogen kan gøre lettere fremover. I den afsluttende paneldebat sagde hun:

– Rehabilitering er en hold sport, hvor vi skal spille hinanden bedre. Og med Hvidbog om rehabilitering har vi nu fået et fælles sprog og en ramme til at tale om rehabilitering,

Nanna Skvogaard, kontorchef i Center for social- og sundhedspolitik ved Kommunernes Landsforening

Hvidbogen er blevet til i et samarbejde mellem DEFACTUM, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation og Rehabiliteringsforum Danmark. Bogen er finansieret af VELUX FONDEN.

Hvidbogen er udgivet af Rehabiliteringsforum Danmark, og kan købes fra den 30. marts 2022

Til top