Spring til hovedindhold

Mere fokus på seksuel rehabilitering – uddannelse er del af løsningen

Alvorlig og kronisk sygdom som kræft og type-2-diabetes kan give seksuelle problemer, men ofte er det svært for patienten at bede om hjælp. Samtidig er forventningen, at de sundhedsprofessionelle tager emnet op, men ofte er det en udfordring for sundhedsprofessionelle at italesætte problemerne og hjælpe borgerne med seksuel rehabilitering. Et projekt i Københavns Kommune viser at kompetenceudvikling og uddannelse inden for seksuel rehabilitering hjælper sundhedsprofessionelle, så de kan rådgive og hjælpe borgerne.

Seksualitet er en vigtig del af menneskers sundhed og livskvalitet, men alvorlig og kronisk sygdom som kræft og type-2-diabetes kan give seksuelle problemer, som patienterne ofte har brug for hjælp og støtte fra sundhedsprofessionelle til at løse. Men tabu, usikkerhed, blufærdighed og manglende viden blokerer ofte for, at sundhedsprofessionelle tager initiativ til en samtale om sex og eventuelle problemer.

Et projekt fra Københavns Kommune viser, at uddannelse og organisatorisk fokus bl.a. med kollegial samarbejde og støtte, kan ændre praksis. De sundhedsprofessionelle føler sig efter uddannelse mere komfortable og parate til at tale om seksuel sundhed med borgerne. Det kan være en samtale, som kan være svær at starte for de sundhedsprofessionelle, men når borgerne har udfyldt PRO-skemaer (Patient-Rapporterede-Oplysninger) og måske selv har påpeget, at der er seksuelle problemer, så forventer borgeren med god grund, at de sundhedsprofessionelle tager fat på problemerne og tilbyder hjælp på området.

REHPA har evalueret projektet, og resultaterne er ifølge forsker og projektleder Jette Thuesen tydelige:

Uddannelse gør en forskel! Vi kan se en markant forskel hos de sundhedsprofessionelle. Efter uddannelsesforløbet og den ændrede praksis i organisationen oplever de sig mere kompetente og trygge ved at starte samtaler om seksuel sundhed med borgerne, uanset borgerens køn, alder, seksuelle orientering og kulturelle baggrund. De føler sig mindre forlegne og bedre forberedte til at tale om sex og seksuel rehabilitering.

Jette Thuesen, REHPA

Der er et voksende fokus på seksuel rehabilitering bl.a. med baggrund i ny forskning på området, og som følge af udviklingen af PRO-redskaber. PRO er med til at sætte seksuelle problemer på dagsordenen i dialogen mellem sundhedsprofessionelle og patienter og borgere. Den øgede opmærksomhed stiller nye krav til de sundhedsprofessionelle og til udvikling af praksis generelt.

Undervisning og praksisnær læring

Det har Københavns Kommune søgt at løse gennem kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle i Center for Kræft og Sundhed og fra Center for Diabetes. Uddannelsesforløbet blev afholdt i 2019 og bestod af undervisning i to dage med blandede hold fra de to kommunale centre og forskellige faggrupper, samt 1/2-dags opfølgning på de enkelte centre.

Evalueringen viser at både undervisning og opfølgningen er væsentlig. Medarbejdere fremhæver at opfølgningen, hvor man arbejder med cases, giver rigtig god mulighed for praksisnær læring. Samtidig er en lokal ressourceperson inden for seksuel sundhed og rehabilitering en væsentlig mulighed for intern sparring og for at fastholde arbejdet med den seksuelle rehabilitering.

Det er medarbejdere fra Center for Kræft og Sundhed og fra Center for Diabetes i Københavns Kommune, der har deltaget i projektet, som blev gennemført i 2019. REHPA har forestået evalueringen, og undervisningen er gennemført af Sexologisk Forskningscenter, Aalborg Universitet og Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital.

Resultaterne omsættes blandt andet i et masterkursus på Masteruddannelsen i Rehabilitering, Syddansk Universitet, foråret 2021. Det er desuden håbet, at kommuner og uddannelsesinstitutioner gør brug af erfaringerne i fremtidig udvikling af uddannelse og praksis.

Vil du vide mere?

Download som pdf: Rehabilitering og seksuel sundhed – Udvikling af praksis gennem uddannelse

Center for Kræft og Sundhed København

Center for Diabetes København

Til top