Spring til hovedindhold

Ny videncenterchef vil med åbenhed og nysgerrighed samle sporene i REHPA

1. juni 2021 fik REHPA ny videncenterchef. Ane Bonnerup Vind, speciallæge i samfundsmedicin, har lovet at give sig selv tid til at være nysgerrig og stikke en finger i joden, inden hun kommer med for mange nye ideer.

Ane Bonnerup Vind
Ane Bonnerup Vind

Som videncenterchef har jeg to vigtige opgaver: At være optaget af hvad der rører sig i feltet og vores omverden, og at være optaget af hvad der foregår hos os selv. På den måde kan jeg sikre, at vi som videncenter bidrager med relevant viden og forskning, der kan bruges og i sidste ende komme borgerne til gavn.

Ane Bonnerup Vind, ny videncenterchef ved REHPA

Ane Bonnerup Vind har tidligere arbejdet i Sundhedsstyrelsen, i Region Hovedstaden, på somatiske sygehuse og senest som stabsoverlæge i Psykiatrien i Region Sjælland. Dermed har hun oparbejdet et stort kendskab til og erfaring med sundhedsvæsenet. Det giver hende et nuanceret blik på området. Det tager dog stadig tid at lære REHPA og videncentrets arbejdsområder at kende til bunds.

REHPA er en organisation med mange aspekter. Dels er vi spredt på flere forskellige geografiske placeringer, og dels er der mange forskellige opgaver og faglige spor i organisationen. Jeg skal sikre, at de forskellige spor samles til én retning, og at vi alle i organisationen trækker i den retning. Det kræver et stort kendskab til organisationen, og hvad vi laver. Det er jeg stille og roligt ved at bygge op.

Ane Bonnerup Vind

Jeg har lovet at give mig selv tid til at være nysgerrig og bruge tid på at finde ud af, hvad der rører sig i organisationen. Jeg synes, det er vigtigt ikke at komme ind og lave en masse om bare for at gøre det, uden at jeg ved, hvor REHPA står i dag, og hvilke overvejelser der ligger bag.

Patientens behov er vigtigere end diagnosen

Udover at sætte sig ind i organisationen bruger Ane også tid på at sætte sig ind i REHPAs rolle i omverdenen. Sammen med samarbejdspartnere forventningsafstemmer hun, hvilken rolle REHPA har og skal have. Den nye videncenterchef har dialogmøder både med REHPAs rådgivende styregruppe, relevante styrelser, brugerrepræsentanter og patientforeninger.

Jeg er meget optaget af, at REHPA skal bidrage til, at vores sundhedsvæsen møder patienternes behov og ønsker. To patienter med den samme diagnose har ikke nødvendigvis de samme behov. Der, synes jeg, at sundhedsvæsnet i forhold til rehabilitering og palliation skal se ud over diagnosen og have en mere generisk tilgang til, hvordan patienten bedst kan hjælpes.

Ane Bonnerup Vind

Sammenhæng mellem rehabilitering og palliation

Ved at se på patienternes behov frem for deres diagnose, mener Ane også, at sammenhængen mellem palliation og rehabilitering kan understøttes yderligere, og at sammentænkningen af de to felter kan styrkes. En tanke der er en stor del af REHPAs strategi frem mod 2025.

REHPA har stort fokus på at skabe mere sammenhæng mellem rehabilitering og palliation. Livskvalitet, funktion og deltagelse er typiske mål for indsatserne, og jeg ser derfor et stort overlap imellem rehabilitering og palliation i den sammenhæng, særligt hvis vi gør os umage med at se det fra borgerens perspektiv.

Ane Bonnerup Vind

Forventningsafstemmer internt og eksternt

Ane er ikke det eneste nye ansigt i ledergruppen i REHPA. I de sidste par måneder er der kommet i alt tre nye ledere til. Derfor er det et naturligt tidspunkt at overveje, hvordan opgaverne skal løses, og hvilken retning REHPA skal bevæge sig i for at indfri strategien frem mod 2025.

Jeg er glad for, at jeg har haft et overlap med Ann-Dorthe Zwisler (den tidligere videncenterchef). Det har givet mig mulighed for at få noget historie med, men jeg ser det også som en mulighed, at vi er en ny ledergruppe. Vi skal lige kalibreres ind på hinanden og finde vores måde at gøre tingene på, men der er en rigtig god energi i gruppen. I det hele taget er der en god energi i hele organisationen. Man kan mærke, at alle brænder for det, de laver, det er inspirerende.

Der er mange stærke faglige kompetencer i REHPA. Som videncenterchef skal jeg sikre en stabil drift og en god kontakt og dialog med omverdenen. Jeg skal skabe rammerne for at kompetencerne og den viden, videncentret ligger inde med, kan komme i spil. Den opgaver glæder jeg mig til at løfte,

Ane Bonnerup Vind
Til top