Spring til hovedindhold

Omsorg i balance – både for personale og patienter

Medarbejderne på hospice er hver dag tæt på lidelse og død. Og det kan være både udtrættende og stressende og give en følelse af afmagt hos medarbejderne. På Hospice Djursland og Børne og ungehospice Strandbakkehuset har de forsøgt at komme det i møde ved at give indsigt i og træne compassion og self-compassion.

Hospicemedarbejdere er en meget dedikeret medarbejdergruppe. De brænder for at hjælpe andre. Og det kan gøre det svært at mærke sig selv. Ofte agerer de modsat af, hvad man får at vide på fly; de hjælper alle andre, før de tænker på sig selv.

Dorit Simonsen, leder af Hospice Djursland og Strandbakkehuset, Hospice for børn og unge.

Efter at have været åben for patienter i 10 år oplevede ledelsen på Hospice Djursland, at flere medarbejdere gav udtryk for empatitræthed og mental tristhed.

Jeg tror, det er helt naturligt, når man er så tæt på lidelse, sorg og død hverdag. Vi har rundt regnet 200 dødsfald om året på Hospice Djursland. Og selv om medarbejderne har supervision og tid til refleksion, var det ikke nok. Derfor besluttede medarbejderne at sætte fokus på compasion og selfcompassion.

Dorit Simonsen

Compassion er en iboende kapacitet i mennesker, som kan styrkes gennem træning. Compassion hjælper os til at være med lidelsen, både vores egen og andres, på en rummelig og sund måde. Compassion er mere end at føle empati, det er også modet og styrken til at handle.

I 2018 blev der samlet en tværfaglig gruppe, som arbejdede med dette fokus i et år.

En bæredygtig organisation

Projektet var en succes på Hospice Djursland. Derfor besluttede ledelsen at lave et tilsvarende målrettet program til Børne- og Ungehospice Strandbakkehuset, da det slog dørene op i december 2020.

Det var en unik mulighed med en helt ny medarbejdergruppe, hvor mange ikke havde arbejdet på hospice tidligere. Vi ville skabe en bærende kultur for omsorgsarbejdet på en måde, der er bæredygtig og i balance for medarbejderne. Det ville vi sikre for at undgå den velkendt udfordring og risiko for omsorgs- og empatitræthed og alle de afledte negative følgevirkninger: Tab af trivsel, engagement og faglig stolthed, Det var oplagt at forsøge at forebygge det ved at trække på erfaringerne fra projektet på Hospice Djursland.

Dorit Simonsen

Visionen er, at skabe de bedste forudsætninger for at gøre Strandbakke­huset til en bæredygtig organisation.

Vi vil gerne sikre at Stranbakkehuset er en organisation, som bygger på en kultur båret af psykologisk tryghed. Der skal være en lærings-og udviklingskultur, et godt kollegialt fællesskab og medarbejderne skal kunne fastholde evnen til en balanceret empati. De skal kunne føle med patienter og pårørende, men uden at blive overvældet. Det skal gøre dem i stand til at bevarer evnen til nærvær og omsorgsfuld medfølelse med de indlagte børn og deres familier.

Dorit Simonsen

I forbindelse med ansættelsen, blev medarbejderne informeret om, at ledelsen havde indledt et samarbejde med procesfacilitator og underviser Bensaid Vincent Jlil. Samme procsfacilitator som var involveret i projektet på Hospice Djursland. Den samlede medarbejdergruppe mødte Bensaid til en kick off proces og et infomøde i forbindelse med introduktionen til deres nye arbejdsplads.

De blev præsenteret for det samlede forløbsprogram for “Omsorg i balance” som strækker sig over en 2-årig periode.

En bredere faglig skammel

Hele medarbejdergruppen har gennemgået et træningsprogram, hvor de er blevet introduceret til forskellige redskaber, de kan bruge både i fællesskab og hver for sig og professionelt og privat. Medarbejderne siger selv, at projektet har givet dem en bredere faglig skammel eller et nyt fagligt fundament at stå på.

Det er ikke noget, man bare lærer. Vi skal kontinuerligt arbejde med pauser, stilhed og restitution. Derfor har vi det også fast på vores morgenmøder, hvor vi slutter med et minutstilhed og gør os klar til at tage imod det, som dagen vil byde på.  På vores tværfaglige konferencer, starter vi med et minuts stilhed. Så får vi lige samlet tankerne, kommer tilstede i rummet sammen. Og selvom det måske lyder som en lille ting, så virker det.

Dorit Simonsen

En sammentømret medarbejdergruppe

At have fokus på at skabe en fælles referenceramme har medført, at medarbejderne har fået et fælles sprog. Det gør gør det muligt at tale om sårbare ting.

Det betyder ikke, at de svære oplevelser forsvinder, men jeg oplever, at medarbejderne har en stor forbundenhed, tryghed i hinanden og en stor respekt for hinandens følelser

Dorit Simonsen

Medarbejderne har desuden meget hurtigt opnået et rigtig godt kendskab og en høj grad af tillid kollegerne imellem. Medarbejderne fortæller, at de er blevet bedre til nærvær og til det “bare” at være sammen med familierne uden at skulle “fikse” familiernes lidelse. De er blevet bedre til at acceptere vilkår, de ikke kan ændre på.

Vi har fået et fælles sprog, der giver os fælles begreber for vanskelige følelser og oplevelser, der kan være svære at sætte ord på. Hvorfor reagerer jeg, som jeg gør? Hvorfor reagerer det indlagte barns forældre, som de gør? Hvorfor kan det være svært for mig at gå ind til en familie? Hvorfor kan jeg føle mig mislykket og sårbar? Det kan være svært at tale om, hvis ikke vi har de rigtige redskaber, men det har vi fået i det her forløb.

Dorit Simonsen

Følelser smitter

I Strandbakkehuset har de også fokus på, hvordan både medarbejdere og forældre kam smitte hinanden med følelser.

Medarbejderne er meget opmærksomme på, hvilken stemning de selv kommer ind i et rum med, men også hvilken stemning de træder ind i. Det er meget nem at lade sig rive med af en stresset eller en opkørt stemning. Vi er begyndt at have mindfullness med forældrene til de indlagte børn og unge en gang om ugen.

Dorit Simonsen

Projektet evalueres løbende sammen med DEFACTUM gennem spørgeskemaer og interviews med medarbejderne.

På Hospice Djursland har medarbejderne igen efterspurgt muligheden for, at der etableres en ny gruppe som kan træne med “Omsorg i balance”. Derfor starter endnu en tværfaglig gruppe med fokus på træning i compassion – og selfcompassion i foråret 2023.

Hvis du vil vide mere om projektet, og hvordan man kan arbejde med compassion i en organisation kan Dorit Simonsen kontaktes. Find hendes kontaktoplysninger på Stranbakkehusets hjemmeside

Forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM har evalueret projektet. Du kan læse mere om Stranbakkehusets projektet og evaluering på DEFACTUMs hjemmeside

Til top