Spring til hovedindhold

Debat og videndeling på temadag om palliation til børn og unge

Interessen og spørgelysten var stor på temadagen om lindrende indsats for familier med børn og unge med livsbegrænsende eller livstruende tilstande. Temadagen blev holdt på SDU den 25. oktober 2017 og var arrangeret af Arbejdsgruppen Palliativ indsats til børn og unge med livstruende tilstande.

Det er efterhånden en tradition, at Arbejdsgruppen Palliativ indsats til børn og unge med livstruende tilstande inviterer til temadag, og 2017 var ingen undtagelse. Ca. 100 deltagere var mødt op på SDU til et spændende program, der bød på oplæg fra mange forskellige områder i det palliative felt. Dagens deltagere bidrog med stor spørgelyst og interessante kommentarer, og det er ifølge forsker Mette Raunkiær fra REHPA, som var en af hovedkræfterne i planlægningen af dagen, netop et af formålene med dagen.

Vi ønsker at samle alle, der har faglig interesse i det palliative felt til børn og unge i Danmark, så vi kan dele viden og lære af hinanden, og jeg synes, at dagens debatter viste, at der er behov for det. Palliation til børn og unge er et felt i rivende udvikling, og der er mange vinkler derpå, hvor vi som fagfolk skal lære af hinanden.

Mette Raunkiær.

Dagens program – oplæggene med aktive links kan downloades som pdf

TEMA: Børn og unge med neuromuskulære lidelser med oplæg om:

Arbejdsgruppen Palliativ indsats til børn og unge med livstruende tilstande: Steen P. Nielsen, Camilla Lykke, Tove Videbæk, Margit Bjergegaard og Mette Raunkiær.
Til top