Spring til hovedindhold

Kvalitetsevaluering af kræftrehabilitering i en kommunal kontekst

Kræftrehabilitering er for alvor kommet på den politiske dagsorden. I Kræftplan IV lægges op til et løft af den kommunale kræftrehabilitering. Der stilles nu krav om klare mål og retningslinjer for sammenhængende og effektive patientforløb samt bedre brug af data til kvalitetssikring af disse forløb. Den enkle kommune pålægges således et ansvar for, at deres rehabiliteringsindsatser understøtter de fremtidige krav, der politisk opstilles i Kræftplan IV. I dag foreligger der ingen faste retningslinjer for, hvordan kræftrehabilitering skal kvalitetssikres og evalueres.

I samarbejde med Odense Kommune vil REHPA skabe et datagrundlag og metoder for, hvordan kræftrehabilitering kan kvalitetssikres i en kommunal kontekst.

Styregruppe

  • Lars Tang, fysioterapeut, postdoc, REHPA (projektleder)
  • Ann-Dorthe Zwisler, professor, videncenterchef, REHPA
  • Asger Kudahl, chefkonsulent, Odense Kommune.

Samarbejdspartnere

Odense Kommune.

Til top