Spring til hovedindhold

Årligt møde i Forskernetværket i palliation

’Samarbejde – netværkets status og fremtid’

Foreløbigt program

10.00 Velkomst med kaffe, rundstykker og præsentationsrunde

10.30 ’Forskernetværkets historie og fremtid i det palliative felt’ ved Mette Asbjørn Neergaard, klinisk professor i palliativ medicin, Enhed for Lindrende Behandling, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

11.00 Lille pause

11.10 ’REHPAs Forskningsstrategi’ ved Mette Raunkiær, professor & forskningsleder, REHPA og Klinisk Institut, Syddansk Universitet

11.40 Oplæg fra deltagerne (15 min oplæg + 15 min diskussion)

12.10 Frokost + evt. rundvisning i REHPA

13.20 ’Naturlig bevægelse for mennesker med uhelbredelig kræft’ ved Lene Jarlbæk, overlæge & seniorforsker, REHPA (15 min. oplæg + 15 min. diskussion)

13.50 Oplæg fra deltagerne (15 min. oplæg + 15 min. diskussion)

14.20 Kaffe og kage

14.30 Netværkets fremtid – workshop ved Stine & Heidi

15.10 Opsamling og ’hvem arrangerer næste år?’

15.30 Tak for i dag

Praktisk information

Der er gratis parkering ved sygehuset, eller du kan gå fra stationen på ca. 15 min.

Kort før sygehusets hovedindgang drejes til venstre ad en lille vej. For enden af vejen viser et skilt vej til ’REHPA rehabiliteringsforløb’, hvor træningssalen ligger.

Tilmelding: Senest tirsdag den 14. april 2023 til Heidi på mail: hbz@regionsjaelland.dk

Arrangører

Stine Gerhardt Hangstrup, ph.d.-studerende, Bispebjerg Hospital

Heidi Bergenholtz, lektor i basal palliation, Sjællands Universitetshospital og REHPA

Til top