Spring til hovedindhold

Årsmøde i Dansk Selskab for Palliativ Medicin

Når psykiatri og palliation mødes – Et brydningsfelt i det danske sundhedsvæsen

Program

Onsdag 22. marts 2023

14.00 Ankomst og eftermiddagsbuffet

14.30 Velkomst / Anette Hygum, Formand

Status på ”Bedre palliation i Danmark – DSPaM´s Strategidokument” / Kristoffer Marså, formand for arbejdsgruppen

15.00 Ph.d. foredrag
Chairman Per Sjøgren
Ph.d., MScPH, sygeplejerske Stine Gundtoft Roikjær.
“Integrating general palliative care in a heart failure clinic, 2021”
Spørgsmål

15.45 Pause

16.15 Ekstraordinær generalforsamling

17.30 Indkvartering og vin

18.30 Velkomstdrink og festmiddag

Torsdag 23. marts 2023

07.00 Morgenbuffet

09.00 Opfølgning på dansk teoretisk uddannelse i Palliativ Medicin / Dorte Høst, Hovedkursusleder

09.30 Hvordan møder vi bedst psykiatriske patienter, afdækker deres behov for lindring, tilbyder dem palliativ indsats og giver dem et lige tilbud i et samlet sundhedsvæsen? (I)
Chairman Mogens Grønvold

09.30 Oplæg ved Poul Videbech, Professor, overlæge, dr.med., Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning, Psykiatrisk Center Glostrup

10.15 Pause med formiddagsbuffet

10.45 Oplæg ved Mette Asbjørn Neergaard, Klinisk Professor, overlæge, Ph.d., Enhed for Lindrende Behandling, Aarhus Universitetshospital

11.30 Spørgsmål og diskussion (I)

12.00 Frokost

13.00 Hvordan møder vi bedst psykiatriske patienter, afdækker deres behov for lindring, tilbyder dem palliativ indsats og giver dem et lige tilbud i et samlet sundhedsvæsen? (II)
Chairman Mogens Grønvold

13.00 Oplæg ved Christian Overgaard Wegeberg, Hospitalspræst, Regionshospitalet Gødstrup og Regionspsykiatrien Gødstrup

13.45 Pause med eftermiddagsbuffet

14.00 Spørgsmål og diskussion (II)

14.30 Afslutning og tak for denne gang

Målgruppe

Alle medlemmer af Lægevidenskabelige Selskaber er velkomne.

Priser for årsmødet

Pris for hele arrangementet: 3.600 kr. for medlemmer / 4.100 for ikke-medlemmer (inkl. overnatning og forplejning).

Pris for hele arrangementet uden overnatning: 2.200 kr. for medlemmer / 2.700 for ikke-medlemmer (inkl. forplejning).

Pris for deltagelse en enkelt dag: 1.100 kr. for medlemmer / 1.350 kr. for ikke-medlemmer (inkl. forplejning)

Tilmelding

Du kan tilmelde dig online på minside.laeger.dk

Hvis det giver problemer, er du velkommen til at kontakte sekretær Gitte Bramstorp på mail gib@dadl.dk