Spring til hovedindhold

Forskningsseminar: Kognitive udfordringer ved Parkinsons sygdom erfaringer og muligheder for intervention

Seminaret har til formål at udveksle viden om kognitive vanskeligheder ved Parkinsons sygdom med henblik på at indkredse anbefalinger for videre forskning og udvikling inden for det kognitive felt af Parkinson og herunder belyse relevante forskningsmetoder og perspektiver.

Målgruppe

Rehabiliteringsforskere med interesse for Parkinsons sygdom samt fagpersoner fra såvel
region og kommune som private aktører, der har specifik interesse for vidensproduktion i
forhold til Parkinsons sygdom.

Program

Moderator: Professor i reumatologisk rehabilitering, Jette Primdahl, Dansk Gigthospital

Kl. 10.00: Ankomst, kaffe og introduktion til dagens program

Kl. 10.30: Session 1 – Kognitive udfordringer ved Parkinsons sygdom og gennem sygdommens faser

 • Hvordan opleves kognitive udfordringer, når man har Parkinson ved Jette Oppelstrup, yngre med Parkinson
 • Kliniske kognitive udfordringer gennem sygdommens faser ved neuropsykolog Ida Unmack Larsen
 • Kognitive udfordringer i et patient perspektiv ved ph.d.-studerende Merete Tonnesen, DEFACTUM

12.00: Frokost

13.00: Session 2 – Interventioner og handlemuligheder

 • Kognitiv rehabilitering ved Dr. Tamlyn Watermeyer, Northumbria University, Newcastle upon Tyne, UK
 • Computerbaseret kognitiv træning ved ass. professor Annemette Løkkegård, Bispebjerg Hospital
 • Kognitive effekter af fysisk træning ved professor og overlæge Steen G. Hasselbalch, Nationalt Videnscenter for Demens

14.30: Kaffepause

15.00: Session 3 – Brugerinddragelse

 • Brugerinddragelse i rehabiliteringsforskning i en international kontekst
 • Eksempler fra OPTIM-PARK projektet ved ass. professor Line Kildal Bragstad, Universitetet i Oslo

15.40: Session 4 – Perspektiv for den videre rehabiliteringsforskning omkring Parkinsons sygdom – Hvordan kommer vi videre?

 • Opsamling på dagen frem til nu ved moderator
 • Hvilke forskningsperspektiver og metoder har været præsenteret i dag mv.?
 • Hvor er der behov for stærkere forskningsfokus?
 • Debat i plenum faciliteres af moderator

16.25: Afrunding og tak for i dag

Tilmelding

Arrangementet er gratis.

Tilmeldingsfristen er den 10. september 2021.

Har du spørgsmål, kan du rette dem til:
Vibeke Grønlund
E-mail vg@parkinson.dk
Telefon 2496 2218

Til top