Spring til hovedindhold

Hvordan vælger vi klogt med patienterne?

CPI inviterer til webinar om at vælge klogt sammen med patienterne.

Gennem fire inspirerende oplæg drøftes, hvad et klogt valg er, og hvordan sundhedsprofessionelle i fællesskab med patienterne kan træffe gode beslutninger – til gavn for patienterne og for sundhedsvæsenet.

​Sundhedsvæsenets knappe ressourcer understreger nødvendigheden af at prioritere. Det giver god mening for alle at undgå unødvendige behandlinger og procedurer.

Men hvordan sikrer vi os patienternes stemme, når der træffes valg om behandling, udredning og pleje? På webinaret giver fire inspirerende oplæg indblik i, hvordan vi kan vælge klogt sammen med vores patienter.

Målgruppe

Målgruppen er primært klinikere og kvalitetsfolk, der arbejder med patientinddragelse, fælles beslutningstagning og/eller Vælg Klogt.

Program

1. Gør vi raske mennesker syge?

v/ Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, antropolog, ph.d., lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

Blodprøver, scanninger, screeninger. Den medicinske teknologi er i konstant udvikling, og vi bliver bedre og bedre til at finde og opspore selv små afvigelser hos patienterne. Som sundhedspersonale er vi ivrige efter at hjælpe de mennesker, der kommer til os. Men er diagnoser og behandling altid godt? ”Nej, ikke altid,” mener den første oplægsholder, Alexandra B.R. Jønsson. 

Hun vil fortælle, hvordan overdiagnostik kan have negative konsekvenser for den enkelte patient, og hvordan det er spild af sundhedsvæsenets knappe ressourcer. Afslutningsvist giver hun bud på, hvor vi skal kigge hen, hvis vi skal komme overbehandlingen til livs.

Alexandra holder oplægget med udgangspunkt i lærebogen ”Snart er vi alle patienter: Overdiagnostik i medicinske og samfundsvidenskabelige perspektiver”, som hun har skrevet sammen med John Brodersen.

2. Når vi vælger klogt, gavner det alle

v/ Katrine Sommerlund og Lotte Birk Godiksen, konsulenter fra Vælg Klogt

20 % af det, der foregår i sundhedsvæsener internationalt, er i bedste fald spild. I værste fald kan det være direkte skadeligt. Det fastslog en OECD-rapport i 2017. 

“Vælg Klogt” har netop til opgave at pege på de områder i det danske sundhedsvæsen, hvor der bliver udført unødvendige undersøgelser, behandlinger eller procedurer, der ikke gavner patienter, og som i værste fald kan gøre mere skade end gavn.

De to konsulenter fra Vælg Klogt vil på dette oplæg bl.a. fortælle om, hvordan Vælg Klogt inddrager patienterne i udviklingen af anbefalinger og i den efterfølgende implementering, og hvad patienterne rent faktisk oplever som unødvendigt i det danske sundhedsvæsen.​

3. Erfaringer med fælles beslutninger i praksis

v/ Malene Plejdrup Hansen, læge, ph.d., lektor ved Center for Almen Praksis ved Aalborg Universitet

Allerede inden Vælg Klogt-anbefalingen om at undgå at give antibiotika til øvre luftvejsinfektioner blev til, udviklede Malene Plejdrup Hansen og kolleger beslutningsstøtteværktøjer, som skal understøtte fælles beslutningstagning og kloge valg sammen med patienterne. 

I sit oplæg kommer Malene ind på udvikling og test af værktøjerne – og præsenterer overvejelser og initiativer for implementering i almen praksis.

4: Fælles Beslutningstagning understøtter kloge valg – erfaringer fra Region H

v/chefkonsulent Ulla Møller Hansen, Center for Patientinddragelse (CPI), Region Hovedstaden

Fælles beslutningstagning er en metode til at vælge klogt sammen med patienterne. Center for Patientinddragelse (CPI) har siden 2022 understøttet hospitalsafdelinger i Region Hovedstaden med at implementere fælles beslutningstagning. 

I det sidste oplæg giver Ulla eksempler på, hvordan fælles beslutningstagning understøtter kloge valg, og peger på, hvad der kan hæmme og fremme implementeringen af nye arbejdsgange til gavn for patienterne.

Tilmelding

Tilmelding for ansatte uden for Region Hovedstaden – link til Plan2Learn​

​Tilmelding for ansatte i Region Hovedstaden – link til Plan2learn

​Deltagelse i webinaret er gratis. Tilmeldte deltagere får tilsendt et link dagen før webinaret.​

Webinaret bliver optaget, og det vil efterfølgende være muligt at finde videooptagelsen af webinaret på Region H’s side.

Til top