Spring til hovedindhold

National klinisk retningslinje for rehabilitering og proteseforsyning til personer der får foretaget større benamputationer

Arbejdsgruppen bag udvikling af ovenstående retningslinje inviterer til lanceringswebinar torsdag den 20. januar 2022 kl. 14.00-16.00.

På webinaret bliver retningslinjen gennemgået og diskuteret.

Program

14.00-14.10: Hvorfor nationale kliniske retningslinjer / Formand for arbejdsgruppen, Ulla Riis Madsen

14.10-14.30: Gennemgang og diskussion af 1. anbefaling:

Overvej at tilbyde intensiv multimodal rehabilitering umiddelbart efter det perioperative forløb, med det formål at borger opnår bedst mulig fysisk, psykisk og social funktionsevne.

14.30-14.50: Gennemgang og diskussion af 2. anbefaling:

Overvej at anvende objektive mål til at understøtte vurdering af proteseegnethed, for at opnå ensartede og gennemskuelige protesevurderingsprocesser.

14.50-15.00: Pause

15.00-15.20: Gennemgang og diskussion af 3. anbefaling:

Anvend mikroprocessorkontrollerede knæ (MPK) komponenter i proteser til borgere med udsigt til at opnå funktionsniveau svarende til K2 – K4.

15.20-15.40: Gennemgang og diskussion af 4. anbefaling:

Overvej at tilbyde screening for psykosociale behov som minimum før udskrivning fra hospital og i forbindelse med opstart og afslutning på rehabilitering hos borgere der har fået foretaget større benamputationer.

15.40-15.55: Gennemgang og diskussion af 5. anbefaling:

Overvej at tilbyde nonfarmakologiske behandlinger til patienter med fantomsmerter efter større benamputation.

15.55-16.00: Afrunding

Hver anbefaling bliver gennemgået af medlemmerne af arbejdsgruppen, og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål og diskutere indhold.

Praktisk information

Webinaret finder sted på Zoom. Linket sendes til tilmeldte deltagere dagen før.

Webinaret er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Tilmeldingsfristen er den 15. januar 2022.

Til top