Spring til hovedindhold

Netværksmøde for kræftrådgivninger i Danmark

Fredag den 25. marts 2022 kl. 09.30-15.00 inviterer REHPA til netværksmøde for kræftrådgivninger i Danmark.

Formål: Vidensdeling og inspiration for ansatte og til glæde for brugere af rådgivninger og REHPA 

Målgruppe

Fagprofessionelle ansat ved Kræftens Bekæmpelses rådgivninger og REHPAs forskningsklinik

Tilmelding

Seneste tilmelding er fredag den 18. marts 2022 via Conference Manager.

Netværksmødet er gratis – du betaler selv din transport til Nyborg.

Program

09.30 Ankomst, kaffe, boller mv.

10.00 Velkomst v. klinisk leder Annette Rasmussen, REHPA

10.15 Status vedr. REHPAs forskningsklinik v. Annette Rasmusssen

10.30 Præsentation af rådgivningernes tilbud v. rådgiver Majken Kaznelson og rådgivningsleder Mette Harpsøe Engel, Center for Kræft og Sundhed København.

11.00 Pause

11.10 Kræftkortlægning i Danmark – Status og udvikling 2017-2021 v. videncenterchef Ane Bonnerup Vind, REHPA

11.40 Et meningsfyldt liv med eller efter kræft: Validering af ’Kilder til mening’-kortene og pilotstudie af ’Kilder til mening’-gruppeinterventionen v. psykolog, forsker Nina Rottmann, REHPA

12.10 Frokost i Spisestuen på 3. sal, REHPAs overnatningsfaciliteter

13.00 Livsfortællinger – evaluering af en gruppemetode v. sociolog, ph.d.-studerende Henriette Søby, SIF (deltager virtuelt) og sygeplejerske, MSA, projektkoordinator Dorthe Søsted, REHPA

13.25 Frygt for tilbagefald, et samarbejde med Aarhus Universitet v. Jacob Risbjerg Nørregaard, psykolog

13.55 Pause

14.10 Naturlig bevægelse – et udviklingsprojekt vedr. træning og bevægelse i naturen v. fysioterapeut MSA Rikke Martens, REHPA  

14.25-15.00 Evaluering og afslutning v. Annette Rasmussen

Arrangør og kontakt

Klinisk leder, REHPA Annette Rasmussen: annette.rasmussen2@rsyd.dk Tlf. 21 81 18 67

Til top