Spring til hovedindhold

Palliativ indsats til børn og unge i Danmark

National temadag om palliativ indsats til børn og unge i Danmark i Vejle den 2. november 2022.

Program

09.30: Registrering; kaffe, te og brød

10.00: Velkomst

10.15: Børnedødelighed og forældres perspektiver på at miste et barn med en
livsbegrænsende diagnose. Camilla Lykke, postdoc, ph.d., Onkologisk og
Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital og Palliativ Forskningsgruppe,
Afdeling for Lindrende Behandling, Rigshospitalet

10.45: SOFUS – udvikling og afprøvning af psykologisk intervention til familier med
livsbegrænsende sygdom. Julie H. Rasmussen, psykolog, Palliativt Team for
Børn og Unge og Pernille E. Bidstrup, psykolog, forskningsleder i Kræftens
Bekæmpelse

11.15: Pause

11.30: Compassion in palliative care is important. Why and to whom. Philip J. Larkin,
Professor of Palliative Care, Lausanne University Hospital

12.30: Frokost

13.15: Film: ”STÆRK RYG ÅBENT HJERTE”: ”Nærvær og empati – træning til
sundhedsprofessionelle der arbejder med døende”, et forskningsprojekt fra
Aarhus Universitet

13.35: Omsorg i balance på Børne- og ungehospice Strandbakkehuset. Afdelingsleder Lisbeth Højer fortæller om erfaringer fra et projekt om kapacitetsopbygning, compassion og self-compassion, som personalegruppen har arbejdet med siden åbningen af Strandbakkehuset i december 2020

14.25: Pause med kaffe og kage

14.40: ”Robotten betyder, at jeg kan være med til alt det, jeg plejer, også
selvom jeg er syg!”: Om muligheder og perspektiver for brug af
telepresence-teknologi blandt børn og unge med svær og langvarig
lungesygdom. Anne Brandt, Direktør i Lungeforeningen og Børnelungefonden.

15.25: Farvel og tak for i dag.

Tilmelding

Tilmelding sker gennem Conference Manager:

https://www.conferencemanager.dk/boernepalliation

Tilmeldingsfristen er den 2. oktober 2022.

Deltagelse koster 450 kr. inkl. moms.

Bemærk, at tilmeldingen er bindende, og beløbet ikke kan tilbagebetales.

Deltagergebyret opkræves løbende på faktura. Fakturering sker fra Odense Universitetshospital, Region Syddanmark.

Der er 100 pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet.

Arrangør

Arbejdsgruppen Palliativ indsats til børn og unge med livstruende tilstande:

  • Olav Nørgaard, Hospice Forum Danmark
  • Camilla Lykke, postdoc, ph.d., master i palliation, sygeplejerske, Palliativ Forskningsgruppe, Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet og Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital
  • Margit Bjergegaard, sygeplejerske ved Børn og Unge Team for Lindrende Behandling i Region Midt, Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker
  • Steen Peter Nielsen, psykolog, Sankt Lukas UHT og Kræftens Bekæmpelse
  • Mette Raunkiær, seniorforsker, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, SDU og OUH.