Spring til hovedindhold

Palliativ indsats til børn og unge i Danmark

National temadag om palliativ indsats til børn og unge i Danmark i Vejle den 2. november 2022.

Program

09.30: Registrering; kaffe, te og brød

10.00: Velkomst

10.15: Børnedødelighed og forældres perspektiver på at miste et barn med en livsbegrænsende diagnose. Camilla Lykke, postdoc, ph.d., Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital og Palliativ Forskningsgruppe, Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet

10.45: SOFUS – udvikling og afprøvning af psykologisk intervention til familier med livsbegrænsende sygdom. Julie H. Rasmussen, psykolog, Palliativt Team for Børn og Unge og Pernille E. Bidstrup, psykolog, forskningsleder i Kræftens Bekæmpelse

11.15: Pause

11.30: Træning af nærvær og medfølelse blandt hospicemedarbejdere – hvorfor og hvordan? Hanne Bess Boelsbjerg, ph.d., postdoc, Interacting Minds Centre på Aarhus Universitet*

12.00: Online oplæg: Compassion in palliative care is important. Why and to whom. Philip J. Larkin, Professor of Palliative Care, Lausanne University Hospital

13.00: Frokost

13.45: Omsorg i balance på Børne- og ungehospice Strandbakkehuset. Afdelingsleder Lisbeth Højer fortæller om erfaringer fra et projekt om kapacitetsopbygning, compassion og self-compassion, som personalegruppen har arbejdet med siden åbningen af Strandbakkehuset i december 2020

14.30: Opsamling fra dagens tre indlæg om compassion

14.35: Pause med kaffe og kage

14.50: ”Robotten betyder, at jeg kan være med til alt det, jeg plejer, også selvom jeg er syg!”: Om muligheder og perspektiver for brug af telepresence-teknologi blandt børn og unge med svær og langvarig lungesygdom. Anne Brandt, Direktør i Lungeforeningen og Børnelungefonden

15.25: Afslutning og tak for i dag.

Download programmet for temadagen som PDF

*Anbefalet forberedelse

Vi anbefaler, at du før temadagen har set filmen om forskningsprojektet ”Nærvær og empati træning til sundhedsprofessionelle der arbejder med døende” fra Aarhus Universitet via nedenstående link:

STÆRK RYG ÅBENT HJERTE: Nærvær og empati – træning til sundhedsprofessionelle der arbejder med døende

Tilmelding

Tilmeldingsfristen var den 24. oktober 2022.

Deltagelse koster 450 kr. inkl. moms.

Bemærk, at tilmeldingen er bindende, og beløbet ikke kan tilbagebetales.

Deltagergebyret opkræves løbende på faktura. Fakturering sker fra Odense Universitetshospital, Region Syddanmark.

Der er 100 pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet.

Arrangør

Arbejdsgruppen Palliativ indsats til børn og unge med livstruende tilstande:

  • Olav Nørgaard, Hospice Forum Danmark
  • Camilla Lykke, postdoc, ph.d., master i palliation, sygeplejerske, Palliativ Forskningsgruppe, Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet og Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital
  • Margit Bjergegaard, sygeplejerske ved Børn og Unge Team for Lindrende Behandling i Region Midt, Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker
  • Steen Peter Nielsen, psykolog, Sankt Lukas UHT og Kræftens Bekæmpelse
  • Mette Raunkiær, seniorforsker, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, SDU og OUH.

Temadagen er støttet af Kræftens Bekæmpelse.

Til top