Spring til hovedindhold

REHPA Netværksmøde for senfølgeklinikker på kræftområdet i Danmark

Netværk for senfølgeklinikker i Danmark arbejder for at samle, dele og udvikle klinisk viden og forskning om senfølger i forbindelse med kræftsygdom.

Næste netværksmøde i REHPAs netværk for senfølgeklinikker på kræftområdet i Danmark bliver afholdt hos REHPA, Nyborg fredag den 14. april 2023 kl. 09.00-15.00.

Målgruppe: Klinikere og forskere ansat ved regionale senfølgeklinikker eller ansat i klinikker, der adresserer senfølger efter kræftsygdom.

Der er gratis parkering på sygehusets matrikel.
Er du med tog, tager det 15-20 min. at gå fra stationen. 

Program

09.00: Ankomst, kaffe og boller

09.15: Velkomst og præsentation ved klinisk leder Annette Rasmussen, REHPA

09.35: Første udredende samtale i Senfølgeklinik, PRO, herunder fatigue (inkl. spørgsmål) ved speciallæge, ph.d. Thea O. Mattsson, Klinik for Senfølger, Afd. R, OUH

10.30: Fatigue som senfølge og energiforvaltning i et individuel perspektiv (inkl. spørgsmål) ved Bettina Jensen, sygeplejerske, Onkologisk Ambulatorium, Klinik for Senfølger, SHS og Carina Ørts Christensen, speciallæge, ph.d., Onkologisk Ambulatorium, Klinik for Senfølger, SHS

11.25: Fatigue, energiforvaltning og psykoeducation på gruppeniveau ved sygeplejerske, MSA, forløbsleder Dorthe Søsted, REHPA

11.45: Dialog ved bordene: ’Refleksioner og implikationer for klinik og forskning’

12.00: Frokost – Eftermiddagskaffe er tilgængelig

12.45: “Tilbage til arbejde? – samarbejde med jobcentret om afklaring af arbejdsevnen”. Oplæg, case og gruppedialog ved speciallæge i samfundsmedicin Marie Kikkenborg, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Regionshospitalet Gødstrup

14.25: Dialog med arbejdsgruppen, herunder kommissorium til godkendelse, mod større konference med DCCC netværk – ideer, ønsker, behov, skriftlig evaluering og afslutning ved videncenterchef Ane Bonnerup Vind

15.00 Tak for i dag

Tilmelding

Netværksmødet er gratis – du betaler selv din transport til Nyborg.

Tilmeldingsfristen er fredag den 31. marts 2023 kl. 12.00.

Max antal er 36 deltagere. Ved flere end 36 deltagere prioriteres repræsentation fra alle 5 regioner.

Du modtager en bekræftelse på mail, når du har tilmeldt dig. 

Husk at melde afbud via link i bekræftelsesmail, hvis du bliver forhindret i at komme.

Yderligere informationer

Arrangører og kontakt; klinisk leder, REHPA Annette Rasmussen: annette.rasmussen2@rsyd.dk eller REHPA videncenterchef Ane Bonnerup Vind: ane.bonnerup.vind@rsyd.dk

Læs mere om netværket

Til top