Spring til hovedindhold

REHPA Netværksmøde for senfølgeklinikker på kræftområdet i Danmark

Netværk for senfølgeklinikker i Danmark arbejder for at samle, dele og udvikle klinisk viden og forskning om senfølger i forbindelse med kræftsygdom.

Næste netværksmøde i REHPAs netværk for senfølgeklinikker på kræftområdet i Danmark bliver afholdt hos REHPA, Nyborg fredag den 14. april 2023 kl. 09.00-15.00.

Målgruppe: Klinikere og forskere ansat ved regionale senfølgeklinikker eller ansat i klinikker, der adresserer senfølger efter kræftsygdom.

Der er gratis parkering på sygehusets matrikel.
Er du med tog, tager det 15-20 min. at gå fra stationen. 

Program

09.00: Ankomst, kaffe og boller

09.15: Velkomst og præsentation ved klinisk leder Annette Rasmussen, REHPA

09.35: Første udredende samtale i Senfølgeklinik, PRO, herunder fatigue (inkl. spørgsmål) ved speciallæge, ph.d. Thea O. Mattsson, Klinik for Senfølger, Afd. R, OUH

10.30: Fatigue som senfølge og energiforvaltning i et individuel perspektiv (inkl. spørgsmål) ved Bettina Jensen, sygeplejerske, Onkologisk Ambulatorium, Klinik for Senfølger, SHS og Carina Ørts Christensen, speciallæge, ph.d., Onkologisk Ambulatorium, Klinik for Senfølger, SHS

11.25: Fatigue, energiforvaltning og psykoeducation på gruppeniveau ved sygeplejerske, MSA, forløbsleder Dorthe Søsted, REHPA

11.45: Dialog ved bordene: ’Refleksioner og implikationer for klinik og forskning’

12.00: Frokost – Eftermiddagskaffe er tilgængelig

12.45: “Tilbage til arbejde? – samarbejde med jobcentret om afklaring af arbejdsevnen”. Oplæg, case og gruppedialog ved speciallæge i samfundsmedicin Marie Kikkenborg, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Regionshospitalet Gødstrup

14.25: Dialog med arbejdsgruppen, herunder kommissorium til godkendelse, mod større konference med DCCC netværk – ideer, ønsker, behov, skriftlig evaluering og afslutning ved videncenterchef Ane Bonnerup Vind

15.00 Tak for i dag

Tilmelding

Netværksmødet er gratis – du betaler selv din transport til Nyborg.

Tilmeldingsfristen er fredag den 31. marts 2023 kl. 12.00.

Tilmelding sker via Conference Manager

Max antal er 36 deltagere. Ved flere end 36 deltagere prioriteres repræsentation fra alle 5 regioner.

Du modtager en bekræftelse på mail, når du har tilmeldt dig. 

Husk at melde afbud via link i bekræftelsesmail, hvis du bliver forhindret i at komme.

Yderligere informationer

Arrangører og kontakt; klinisk leder, REHPA Annette Rasmussen: annette.rasmussen2@rsyd.dk eller REHPA videncenterchef Ane Bonnerup Vind: ane.bonnerup.vind@rsyd.dk

Læs mere om netværket