Spring til hovedindhold

REHPA-webinar om palliation

Brobygning og sammenhænge mellem specialiseret og basal palliativ indsats er overskriften for dette REHPA-webinar den 20. maj 2021 kl. 11.45-16.00

Med input fra både forskere og praktikere belyses arbejdet på de forskellige niveauer og mulighederne for at skabe sammenhænge på tværs fra flere sider.

Webinaret med tilhørende boglancering foregår på Webex.
Tilmeldte deltagere modtager et link til møderummet dagen før webinaret.
Tilmelding skal ske senest den 18. maj 2021.

Det er gratis at deltage.

Program

11.45-12.00: Møderummet åbner

12.00-12.10: Velkomst ved overlæge Kristoffer Marså, leder af Forsknings- og Videndelingsgruppen, REHPA

12.10-12.20: Kortlægning af den Specialiserede Palliative Indsats ved overlæge, lektor og forsker Lene Jarlbæk, REHPA

12.20-12.30: Kortlægning af den kommunale palliative indsats ved seniorforsker, ph.d., cand.scient.soc. og sygeplejerske Mette Raunkiær, REHPA

12.30-12.40: Spørgsmål og kommentarer

12.40-12.45: Pause

12.45-13.10: PRO – Patient Reported Outcome ved professor, dr.med. Mogens Grønvold, Dansk Palliativ Database inkl. 5 min. til spørgsmål

13.10-13.20: Pause

Muligheder for brobygning mellem det specialiserede og basale palliative niveau

Oplægsholderne giver deres perspektiver på muligheder for brobygning mellem det specialiserede og basale palliative niveau:

13.20-13.45: Poul Lunau, NSCPM, NDAPM, specialeansvarlig overlæge med ledelsesansvar, Palliativ Enhed, Onk. Afd., SUH (inkl. 5 min. til spg.)

13.50-14.15: Mai-Britt Angersbach Petersen, palliationssygeplejerske, Vordingborg Kommune (inkl. 5 min. til spg.)

14.20-14.30: Pause

14.30-14.55: Birte Markfoged, sygeplejerske, MA, Hospiceleder og formand for Hospicelederforeningen (inkl. 5 min. til spg.)

14.55-15.00: Afsluttende opsamling og invitation til boglancering

15.00-15.10: Pause

Boglancering

Boglancering af Bliv her og våg af Cicely Saunders. Redigeret af professor emeritus, David Clark; oversat af hospicepræst, Bente Bramming; udgivet af REHPA.

15.10-15.40: David Clark: The story of Watch with Me

15.40-15.55: Bente Bramming: Bliv her og våg og palliativ praksis i dag

15.55-16.00: Vibeke Graven: Farvel og tak for i dag

Tilmelding

Du tilmelder dig via Conference Manager.

Links

Download og læs REHPA-rapporten: Kortlægning af den kommunale palliative indsats i Danmark – Spørgeskemaundersøgelse blandt 28 kommuner, 2019

Download og læs REHPA-rapporten: Kortlægning af den specialiserede palliative indsats i Danmark – Spørgeskemaundersøgelse blandt 51 enheder, 2019

Til top