Spring til hovedindhold

Seminar om lindring af psykosocial, eksistentiel og åndelig smerte gennem PRO

Når mennesker rammes af kræft, lider de som regel af både fysiske, psykosociale og eksistentielle/åndelige smerter – det man under ét kalder ”totalsmerten”. WHO og internationale retningslinjer understreger, hvor vigtigt det er at dække alle fire aspekter af totalsmerten. Lindring af fysisk smerte er veletableret, hvorimod lindring af psykosociale og især eksistentielle/åndelige smerter er præget af stor usikkerhed. Det skyldes en udpræget berøringsangst for døden og for det åndelige i Danmark.

Seminaret belyser, hvordan vi bedst kan lindre totalsmertens psykosociale og eksistentielle/åndelige aspekter, og især hvordan det kan ske systematisk gennem patient-rapporterede oplysningsskemaer (PRO) til brug i almen praksis, onkologiske afdelinger, palliative teams, etc. Vi vil præsentere erfaringer med passende PRO’er, der er eller bliver udrullet i Danmark, og i fællesskab diskutere, hvordan gældende praksis kan bedres i fremtidens sundhedsvæsen gennem real world evidence.

På seminaret vil følgende præsentere: Cecilie Lindström Egholm, Dorthe Gylling Crüger, Helle Pappot, Jesper Bo Nielsen, Kirsten Ohm Kyvik, Mai-Britt Guldin, Mogens Grønvold, Niels Christian Hvidt, Ricko Damberg Nissen og Tobias Anker Stripp.

Målgruppe

Seminaret henvender sig til både klinikere og forskere.

Program

12:30 Velkomst v. Kirsten Kyvik, leder af Klinisk Institut, SDU

12:40 Teolog Niels Christian Hvidt: Hvad er psykosocial, eksistentiel og åndelig smerte?

13:05 Læge Tobias Anker Stripp: Resultater fra den største internationale, dansk udførte undersøgelse af psykosociale, eksistentielle og åndelige behov (SpNQ – EXICODE)

13:30 Koncerndirektør Dorthe Crüger: På vej mod et mere menneskeligt sundhedsvæsen, hvor det at lindre og trøste igen får en mere fremtrædende plads

13:55 Pause

14:20 Læge Mogens Grønvold – oversigt over PRO-indsatser i palliation og deres udfordringer i Danmark

14:45 Specialkonsulent Cecilie Lindström Egholm – Erfaringer med pilottest af PRO til basal palliation i Danmark

15:10 Psykolog Mai-Britt Guldin – Arbejde med smerte og sorg gennem PRO i Danmark

15:35 Læge Helle Pappot – Viden om betydningen af humør, emotioner og smerter for sygdom – erfaringer fra danske PRO-projekter

16:00 Antropolog Ricko Damberg Nissen: Oversigt over PRO-skemaer til vurdering af patienters psykosociale, eksistentielle og åndelige smerte udviklet internationalt og anbefalinger for en dansk kontekst

16:25 Paneldiskussion: Lindring af psykosocial, eksistentiel og åndelig smerte i Danmark – muligheder og udfordringer

16:50 Farvel og tak for dagen ved Jesper Bo Nielsen, leder af Institut for Sundhedstjenesteforskning

Tilmelding

Tilmelding sker via Conference Manager

Til top