Spring til hovedindhold

Temadag om kortlægningen af den basale palliative indsats på sygehuse i Danmark

Kom til temadag den 1. oktober 2024 kl. 10.00-15.00 hos REHPA, Nyborg i Træningssalen, Vestergade 17B, 5800 Nyborg.

Temadagen sætter spot på udviklingen af den basale palliative indsats, og hvordan vi kan styrke denne. Dagen tager udgangspunkt i en præsentation af resultaterne fra kortlægningen af den basale palliative indsats på de danske sygehuse, som REHPA gennemførte i 2023.

Målgruppe

Sundhedsprofessionelle, forskere, beslutningstagere, patientforeninger, undervisere, og andre der arbejder for at styrke palliation i Danmark.

Da der er et begrænset antal pladser, er der max plads til tre deltagere fra samme afdeling.

Program

09.30-10.00 Kaffe og morgenmad

10.00-10.10 Velkomst v. Ane Bonnerup Vind, Videncenterchef, REHPA

10.10-11.00 Præsentation af resultater fra rapporten: Kortlægningen af den basale palliative indsats på sygehuset v. Heidi Bergenholtz, lektor, Kirstine Benthien, lektor og Tine Ikander, forsker, REHPA

11.00-11.10 Kort pause

11.10-11.35 Danske Regioner perspektiver på udvikling af den palliative indsats v. Helene Probst, lægefaglig direktør, Danske Regioner

11.35-12.00 Hvordan styrkes af basal palliativ indsats på hospitalet? – set fra det ledelsesmæssige perspektiv v. Morten Ziebell, lægefaglig vicedirektør, Sjællands Universitetshospital

12.00-12.45 Frokost

12.45-13.15 At udvikle og arbejde med en strategi for palliativ indsats på hospitalet v. Mette Hallas, overlæge, Palliativ Enhed, Odense Universitetshospital

13.15-13.45 Præsentation af ph.d.-projekt: Basal palliativ indsats til patienter med gastrointestinal kræft – undersøgelse af en palliativ case management intervention i kirurgisk afdeling v. Stine Gerhardt Hangstrup, ph.d.-studerende, Bispebjerg hospital

13.45-14.05 Pause – kaffe og kage

14.05-14.35 Evidensbaseret palliation – Perspektiver og behov for forskning v. Kirstine Benthien, lektor, Hvidovre Hospital og REHPA

14.35-14.45 Afrunding og tak for i dag v. Heidi Bergenholtz, lektor, REHPA

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er den 24. september 2024 – ved udsolgt er det muligt at skrive sig på venteliste.

REHPA forbeholder sig retten til at prioritere i de tilmeldte for at sikre en bred faglig og geografisk repræsentation blandt deltagerne.

Du tilmelder dig via Conference Manager

Du modtager en bekræftelse på mail, når du har tilmeldt dig.

Husk at melde afbud via link i bekræftelsesmail, hvis du bliver forhindret.

Kortlægning af den basale palliative indsats på sygehuse i Danmark

Gennem en dokumentanalyse, spørgeskemaundersøgelse og interviews med fagprofessionelle for at få praksisnære eksempler på basal palliation undersøger forfatterne bag kortlægningen rammerne for og arbejdet med den basale palliative indsats på de danske sygehuse.

Kortlægningen beskriver også udviklingen gennem de seneste 10 år. Kortlægningen konkluderer, at der er afsat flere ressourcer til den basale palliative indsats på sygehusene over de seneste 10 år. Praksis for hospitalsbaseret basal palliativ indsats kan dog overordnet beskrives som usystematisk og varieret.

Du er velkommen til at downloade rapporten som PDF.

En trykt version af rapporten er tilgængelig for deltagerne på temadagen.

Til top