Spring til hovedindhold

Til undervisere og andre rehabiliteringsinteresserede på professionshøjskoler

Du inviteres hermed til møde om rehabiliteringsuddannelse i forlængelse af Hvidbog om Rehabilitering, der blev lanceret i marts 2022.

Mødet afholdes digitalt den 5. december 2022 kl. 14.00-16.00.

Mødelink udsendes forud for mødet.

Baggrund og formål

I Hvidbogen understreges det, at der er behov for at styrke rehabiliteringsuddannelse, fælles beskrivelse af rehabiliteringskompetencer og udvikling af rehabiliteringskompetencer i praksis.
Professionshøjskolerne er centrale aktører her.

Sekretariatet bag hvidbogen ønsker derfor at undersøge, hvordan de danske professionshøjskoler bedst involveres i arbejdet med at realisere hvidbogens anbefalinger om uddannelse og beskrivelse af kompetencer.

Der inviteres til en onlinedrøftelse for at undersøge interessen og konkretisere et eventuelt videre samarbejde herom.

Tilmelding

Tilmelding: info@rehabiliteringsforum.dk

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, kontakt gerne Jette Thuesen.

Til top