Spring til hovedindhold

Underprioriterede grupper

Hvordan når vi ud med en rehabiliterende og palliativ indsats til underprioriterede grupper?

Rehabilitering og palliation når ikke ud til alle grupper i samfundet, og vi ved, at grupper af mennesker, der måske har allermest brug for en indsats, går under radaren og derfor ikke får den hjælp, de har brug for. Både internationalt og i Danmark er der en stigende opmærksomhed på uretfærdighed i sundhed og den reelle adgang til sundhedsvæsenets ydelser. Seminaret sætter fokus på grupper, der ofte overses i sundhedsvæsenet. På baggrund af aktuel forskning i rehabilitering og palliation belyses både problemstillinger og mulige initiativer i praksis for at nå mennesker i underprioriterede grupper, fx socialt udsatte og etniske minoriteter.

Målgruppe

Fagpersoner og frivillige med interesse for underprioriterede grupper, fx fra kommuner.

Program

09.30 – 10.00 Registrering og morgenkaffe

10.00 – 10.15 Velkomst ved Mette Raunkiær, professor, REHPA

10.15 – 10.50 Hvem taler vi om? Og hvordan inddrager vi underprioriterede gruppers perspektiv i praksisudvikling og forskning? Maria Kristiansen, professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Center for Sund Aldring, Københavns Universitet

Praksisperspektiver

10.50 – 11.10 At behandle et helt menneske – ikke kun en udsat syg. Helhedssynet baner vejen til at forstå hinanden. Kirsten Malig Larsen, sygeplejerske ved Indvandrermedicinsk Klinik, OUH

11.10 – 11.30 Hvordan rummer vi alvorligt syge socialt udsatte i kommunale institutioner? Bodil Stavad, sygeplejerske, Sundhedsteamet, Københavns Kommune

11.30 – 11.50 Hvordan arbejdes med psykosocial sygepleje til sårbare patienter på Aalborg Universitetshospital. Maiken Søndergaard Holm, brobyggersygeplejerske, Aalborg UH

11.50 – 12.00 Kort opsamling

12.00 – 12.45 Frokost
12.45 – 13.15 Palliation til ikke-vestlige patienter med livstruende sygdom i Danmark. Jahan Shabnam, ph.d.-studerende, forskningsassistent, REHPA

13.15 – 13.45 Social smerte og hvordan den kan væve sig ind i den totale smerte ved socialt udsattes livsafslutning. Vibeke Graven, seniorforsker, REHPA

13.45 – 14.15 Kaffepause

14.15 – 14.45 Frivilligt arbejde og samarbejde hos sårbare gamle, døende og deres pårørende – udfordringer og muligheder. Karen Marie Sangild Stølen, lektor og ph.d., Københavns Professionshøjskole, Sygeplejerskeuddannelsen

14.45 – 15.15 Fælles dialog om de fremtidige perspektiver

15.15 – 15.30 Afrunding og tak for i dag ved Vibeke Graven & Jahan Shabnam

Tilmelding

Frist for tilmelding er søndag den 24. september 2023 kl. 23.59 via Conference Manager