Spring til hovedindhold

Webinar: Underprioriterede grupper

Hvordan når vi ud med en rehabiliterende og palliativ indsats til underprioriterede grupper?

Rehabilitering og palliation når ikke ud til alle grupper i samfundet, og vi ved, at grupper af mennesker, der måske har allermest brug for en indsats, går under radaren og derfor ikke får den hjælp, de har brug for. Både internationalt og i Danmark er der en stigende opmærksomhed på uretfærdighed i sundhed og den reelle adgang til sundhedsvæsenets ydelser. Webinaret sætter fokus på grupper, der ofte overses i sundhedsvæsenet. På baggrund af aktuel forskning i rehabilitering og palliation belyses både problemstillinger og mulige initiativer i praksis for at nå mennesker i underprioriterede grupper, fx socialt udsatte og etniske minoriteter.

Målgruppe

Fagpersoner og frivillige med interesse for underprioriterede grupper, fx fra kommuner.

Program

12.00 Velkomst ved Mette Raunkiær, professor, REHPA

12.05 Hvem taler vi om? Og hvordan inddrager vi underprioriterede gruppers perspektiv i praksisudvikling og forskning? Maria Kristiansen, professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Center for Sund Aldring, Københavns Universitet

12.35 Pause

12.45-13.55: Praksisperspektiver – del 1

  • At behandle et helt menneske – ikke kun en udsat syg. Helhedssynet baner vejen til at forstå hinanden. Kirsten Malig Larsen, sygeplejerske ved Indvandrermedicinsk Klinik, OUH
  • Hvordan rummer vi alvorligt syge socialt udsatte i kommunale institutioner? Bodil Stavad, sygeplejerske og Lene Tanderup, sygeplejerske, Sundhedsteamet, Københavns Kommune
  • Opsamling på del 1

13.55 Pause

14.15-15.30: Praksisperspektiver – del 2

  • Palliation til ikke-vestlige patienter med livstruende sygdom i Danmark. Jahan Shabnam, forsker, REHPA
  • Social smerte og hvordan den kan væve sig ind i den totale smerte ved socialt udsattes livsafslutning. Vibeke Graven, seniorforsker, REHPA
  • Afrunding af dagen med mulighed for dialog om fremtidige perspektiver ved Vibeke Graven & Jahan Shabnam

Tilmelding

Frist for tilmelding er søndag den 3. marts 2024 kl. 23.59 via Conference Manager

Til top