Spring til hovedindhold

Webinar: Dødssted og dødsårsag

REHPA inviterer til webinar om ‘Dødssted og dødsårsag’ mandag den 4. december 2023 kl. 13.00-15.00.

Webinaret er gratis og foregår på Webex – ingen krav til download, du deltager via browser.

Du deltager via linket her til Webex

OBS: Du modtager mail med link til webinaret om formiddagen, mandag den 4. december 2023.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på skærmen.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er udløbet.

Du modtager en bekræftelse på mail, når du har tilmeldt dig.

Husk at melde afbud via link i bekræftelsesmail, hvis du bliver forhindret.

Program

13.00: Velkomst v/videncenterchef Ane Bonnerup Vind, REHPA

13.10: Dødssted og dødsårsager blandt voksne i Danmark v/overlæge, lektor Lene Jarlbæk, REHPA
Den fjerde kortlægning af dødssted og dødsårsager i rækken dækker over perioden 2012-2021. Af nye tiltag kan nævnes fordelinger i relation til sundhedsklyngerne samt informationer om dødsfald blandt plejehjemsbeboere og om kontakten med den specialiserede palliative indsats forud for død.

13.45: Associationer mellem dødssted og udvalgte sociale faktorer v/forsker Maya Fey Hallett, REHPA
Præsentation af foreløbige resultater, der har set på associationer mellem udvalgte socio-demografiske faktorer og dødssted.

14.05: Pause

14.15: Faktorer der har betydning for, hvor man dør v/forskningsassistent Tina Pedersen, REHPA
Præsentation af resultaterne fra et scoping review, der undersøger, hvilke faktorer der har betydning for, hvor mennesker dør, herunder udvalgte facilitatorer og barrierer, der er identificeret på tværs af forskellige dødssteder.

14.35: Dødssted og dødsårsager blandt børn og unge i Danmark v/videncenterchef Ane Bonnerup Vind, REHPA
Her præsenteres en registerbaseret opgørelse af sammenhænge mellem dødssted og dødsårsager og udvikling over tid i perioden 2012-2020 for børn og unge op til 18 år.

14.55: Tak for i dag

Yderligere information

Læs om kortlægningen ‘Dødsårsag og Dødssted 2012-2021

Til top