Spring til hovedindhold

Workshop om tværsektorielt samarbejde
om kræftopfølgning og kræftrehabilitering

KompetenceCenter for Rehabilitering, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet og Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) inviterer på baggrund af to rapporter til workshop om tværsektorielt samarbejde om kræftopfølgning og kræftrehabilitering.

Formål

REHPA og Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU har i år udgivet én rapport om kræftrehabilitering
i Danmark og én om kræftopfølgning og palliation i almen praksis. Rapporterne kommer med en række
anbefalinger, som kalder på handling.
Formålet med denne workshop er at bringe aktører fra Odense Universitetshospital, de fynske kommuner,
almen praksis og OUH’s Brugerpanel sammen for at identificere løsninger, der kan omsætte rapporternes
anbefalinger til handling.

Målgruppe

Aktører fra Odense Universitetshospital, de fynske kommuner, almen praksis og OUH’s Brugerpanel.

Program

Kl. 08.30 Ankomst og morgenmad

Kl. 09.00 Velkomst ved Anne Lise Zilmer, Kompetencecenterchef i KompetenceCenter for Rehabilitering

Kl. 09.10 Præsentationer af rapporterne:
REHPA – Kræftrehabilitering i Danmark, status og udvikling fra 2017 til 2021 (link til PDF af rapporten)
Forskningsenheden for Almen praksis – Kræftopfølgning og Palliation i Almen Praksis 2021 (link til PDF af rapporten)

Kl. 09.50 Kickstart af workshop
Rapporterne komplementeres af beretninger fra virkeligheden. En afdelingsrepræsentant, en
kommunal repræsentant og en praksisrepræsentant kommer med hver deres bud på de tre
største udfordringer eller barrierer

Kl. 10.05 Workshop 1
Barrierer i og udfordringer for det tværsektorielle samarbejde (de væsentligste barrierer tages
med til workshop 2)

Kl. 10.50 Kaffepause

Kl. 11.05 Workshop 2
Mulige løsninger på udfordringer og barrierer fra workshop 1. Input til idekatalog

Kl. 11.50 Opsamling i plenum

Kl. 12.20 Afrunding og tak for i dag – Tag en sandwich med, når du går.

Tilmelding

Tilmeld dig senest den 30. november 2022 via Plan2Learn

Til top