Spring til hovedindhold

Workshop: Palliation til tiden

En udsættelse af den palliative indsats øger risikoen for, at formålsløs behandling fortsætter længere end nødvendigt og med store bivirkninger til følge. Vælg Klogt skal udvikle en anbefaling om rettidig palliation – og du kan bidrage til arbejdet på denne workshop.

Opsamling på workshoppen finder du på Vælg Klogs hjemmeside

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man vurderer patientens behov for palliation tidligt og systematisk. Flere patientforeninger har gennem tiden påpeget, at det ikke altid forholder sig sådan i praksis – og Vælg Klogt er blevet opfordret til at arbejde på en anbefaling, der kan skubbe på udviklingen, så patienter kan få palliation til tiden.

For hvis behovet for en palliativ indsats ikke bliver vurderet rettidigt, kan det medføre tabte muligheder for vigtig symptomlindring og anden hjælp, der kan fremme patienters livskvalitet.

For eksempel på kræftområdet øger udsættelsen af den palliative indsats risikoen for, at behandlingen fortsættes for langt hen i sygdomsforløbet. Det kan medføre betydelige bivirkninger, uden at patienten får gavn af behandlingen.

I samarbejde med relevante aktører – fagfolk, patienter, patientrepræsentanter og andre – vil Vælg Klogt sætte fokus på området og skubbe på de tiltag, der allerede er i gang.

Målgruppe

Vælg Klogt inviterer almenmedicinere, læger fra andre specialer, sygeplejersker, forskere, patienter og patientrepræsentanter samt andre aktører i sundhedsvæsenet.

Den brede sammensætning sikrer mange perspektiver på området.

Hvis du er interesseret i bidrage til Vælg Klogts arbejde på området, men ikke har mulighed for at deltage på workshoppen, så kontakt konsulent Lotte Birk Godiksen lotgod@rm.dk.

Praktisk information

Program for dagen og tilmelding på Vælg Klogts hjemmeside.

Tilmeldingsfristen er den 24. november 2022.

Til top