Spring til hovedindhold

15. EAPC verdenskongres i Madrid satte bl.a. fokus på tidlig palliation

The European Association for Palliative Care (EAPC) holdte den 18.-20. maj deres 15. verdenskongres, og det blev igen en meget vellykket kongres, denne gang med over 3.000 deltagere.

Danmark var flot repræsenteret med plenumoplæg, sessionsoplæg og posters – samt en stor gruppe deltagere på tværs af hele landet.

REHPA deltog på konference med fire postere: Helle Timm med Building a Comparative Qualitative Evidence Base of Palliative Care (PC) within and across Countries, Lene Jarlbæk med Place of death – among patients dying from chronic progressive diseases. A Danish national cohort study og Mette Raunkiær med Experiences with Lukashuset – the first hospice for children and adolescents in Denmark. Derudover præsenterede Dansk Cardiologisk Selskab og REHPA i fællesskab posteren Palliative Care in Advanced Heart Disease – A position statement from the Danish Society of Cardiology

Tidlig palliation og palliation til andre end kræftramte var på dagsordenen – sammen med meget andet

Temaerne i både plenumoplæg og i de mange sessioner spændte vidt, og fx gjorde tyske Claudia Bausewein status over udfordringerne ved tidlig palliation og palliation til flere end kræftramte. Norske Dagny Faksvåg Haugen, som mange danskere inkl. REHPA har tæt samarbejde med, holdt et spændende oplæg om forholdet mellem det kliniske blik ”ved sengekanten” og genetisk forskning. Og den engelske sociolog Allan Kellehear holdt oplæg om en public health og community tilgang til palliation.

Især tidlig palliation og palliation til mennesker ramt af såkaldt non-maligne sygdomme (ikke kræft) fyldte meget på kongressen. Det samme gjorde børn og palliation. Men herudover var der mange, mange andre emner – se http://www.eapc-2017.org/

Næste år afholder EAPC sin 10. forskningskongres i Gent, Schweiz, 24.-26. maj 2018.

Om to år afholdes EAPC’s 16. verdenskongres i Berlin 23.-25. maj 2019.

Til top