Spring til hovedindhold

Årsrapport 2022: Kvalitet i hverdagslivet

Det selvfølgelige ved hverdagslivet kan blive udfordret af en livstruende sygdom. I årsrapporten fortæller Inge og Ib Guldhammer om deres liv efter Inges hjertestop. Sygeplejerske Lise Bjerrum Thisted og overlæge Lena Saltbæks deler erfaringer fra Region Sjællands senfølgeklinik på kræftområdet. Begge fortællinger understreger betydningen af at få hverdagslivet til at fungere efter eller med en livstruende sygdom.

Mødet med en livstruende sygdom vil for mange betyde, at alt det selvfølgelige i hverdagslivet pludselig bliver mindre selvfølgeligt. Nogen får behov for hjælp til at genvinde tidligere funktionsevne, nogen skal finde nye selvfølgeligheder med den funktionsevne, der nu er, og alle med behov skal mødes med lindring tilpasset dem og deres pårørende.

I 2022 har REHPA Forskningsklinik haft flere forløb for mennesker med uhelbredelig, livstruende sygdom. Ved at kombinere rehabilitering og palliation var forløbene i forskningsklinikken med til at give både den syge og familien redskaber til at leve et fuldt liv med døden tæt på. På Klinik for Senfølger efter Kræft i Region Sjælland er oplevelsen, at patienterne først kan begynde at finde nye måder at leve deres hverdagsliv på, når de har fået en afklaring af, at det er senfølger, de oplever.

Ingen af dem, [patienterne tidligere har mødt i deres forløb], tør sige, at der er tale om senfølger. Vi kan være med til at afklare, om der er tale om senfølger eller ej, og hvad der eventuelt kan gøres ved dem. Det kan være en trist nyhed, men det er også hjælpsomt for patienten. Det er med til at give ro,

forklarer Lise Bjerrum Thisted, sygeplejerske ved Klinik for Senfølger efter Kræft.

I årsrapporten fortæller sygeplejerske Lise Bjerrum Thisted og overlæge Lena Saltbæk om senfølgeklinikkens tilbud og betydningen af disse for patienterne.

Mødet med ligestillede gjorde stor forskel

Den 19. december 2021 blev Inge og Ib Guldhammers liv forandret, da Inge fik hjertestop. Efter et år, der blandt andet har budt på intens genoptræning, er de næsten tilbage i deres vante hverdag, men det har været hårdt, og er det ind imellem stadig.

Nogen gange kan jeg godt tænke, det bare er mig, der har det sådan her. Eller at jeg skal tage mig sammen. Men på REHPA var der mange andre, der oplevede de samme ting som mig. Noget af det, der blev brugt meget tid på hos REHPA, var at lære at acceptere, at man ikke var helt i top. Man skal vide, hvad der virker for en selv. Og lære at acceptere at det er dér, du er lige nu.

Inge

Videndeling internt og eksternt

Videndeling er en central opgave i REHPA. Videndeling omhandler både at interagere med interessenter med henblik på at samle og opnå viden om udfordringer og erfaringer og at formidle egen og andres viden i relevante fora og formater.

REHPA har stået bag velbesøgte arrangementer skabt i samarbejde med andre i hele 2022. I vores netværksarbejde er der grobund for, at kontakter samt ny viden og erfaringer fra hverdagen i praksis bliver delt på tværs af landet.

I 2022 er Mette Raunkiær tiltrådt som ny forskningsleder og professor. Hun skal med professoratet være med til at skabe sammenhæng mellem rehabilitering og palliation og mellem forskningen og REHPA Forskningsklinik. Mette indgår derfor også i REHPAs ledergruppe.

Internt har REHPA styrket samarbejdet på tværs af organisationen ved at oprette Videndelings- og Uddannelsesudvalget. Udvalget har til formål at arbejde strategisk og koordinerende med REHPAs aktiviteter vedrørende videndeling generelt samt i forbindelse med uddannelse på professions-, SOSU- og efteruddannelsesniveau. I udvalget indgår medarbejdere fra alle grupper; forskningsklinikken, forskergruppen og staben.

I årsrapporten finder du, som vanligt, et indblik i REHPAs økonomi, arrangementer, netværk og bidrag til uddannelser. Som noget nyt har vi lavet et tema på rehpa.dk, hvor du blandt andet finder et detaljeret overblik over årets projekter, udgivelser og andet.

God læselyst.

Forside af REHPA Årsrapport 2022
Forside af REHPA Årsrapport 2022

Til top