Spring til hovedindhold

Nationale anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier

Sundhedsstyrelsen har udgivet de første nationale anbefalinger på børne- og ungeområdet. Anbefalingerne for palliativ indsatser til børn, unge og deres familier omhandler palliative indsatser til børn og unge med livstruende eller livsbegrænsende sygdom samt støtte og aflastning til deres forældre og søskende undervejs i sygdomsforløbet.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er formålet med anbefalingerne at:

  • skabe lighed i adgangen til de palliative indsatser for målgruppen uanset diagnose
  • skabe en fælles faglig ramme og indhold for området
  • understøtte synergien og sammenhængen mellem tilbuddene
  • understøtte den fremadrettede kvalitet og udvikling.

Anbefalingerne er målrettet planlæggere og ledende medarbejdere på sygehuse, i regioner, kommuner og almen praksis samt det tværfaglige personale, der er involveret i den palliative indsats i regioner og kommuner på tværs af forvaltningsområder.

Læs mere om Anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier (link til sst.dk)

Download Anbefalinger for palliative indsatser til børn, ugne og deres familier (pdf)

Baggrund for anbefalingerne

Sundhedsstyrelsen udgav i oktober 2018 to rapporter, der evaluerer de palliative indsatser til børn i Danmark. Læs mere om evalueringerne på sundhedsstyrelsens hjemmeside

REHPA har bidraget til de nye anbefalinger ved at indgive høringssvar.

Til top