Spring til hovedindhold

Basal lindrende behandling til mennesker, der ønsker at dø i eget hjem

Akut- og Traumecentret på Aalborg Universitetshospital har udviklet et koncept om basal lindrende behandling til mennesker, der ønsker at dø i eget hjem. Konceptet har modtaget Region Nordjyllands Idépris.

Da en uddannelseslæge for to år siden spurgte Anne Lund Krarup, forskningsansvarlig overlæge ved Akut- og Traumecentret på Aalborg Universitetshospital og Dorte Melgaard, der er seniorforsker ved centret, hvorfor patienter, der gerne vil dø hjemme, ikke kan blive sendt hjem, opstod en idé.

– Vi formåede ikke at tilgodese vores patienter og de pårørendes behov for at komme hjem. Det var administrativt tungt at udskrive en patient. Det ville vi gerne ændre, fortæller Dorte Melgaard.

Der er mange ting at holde styr på, derfor er den [tjeklisten] en stor hjælp for personalet,

Dorte Melgaard, seniorforsker ved Akut- og Traumecentret på Aalborg Universitetshospital

Derfor udviklede de sammen med den unge læge og en projektgruppe bestående af palliative læger og Ældresagen, Aalborg ‘Akut Basalt Palliationskoncept’, der gør det nemmere at sikre, at patienter, der ønsker det, kan dø hjemme. Konceptet er en pakkeløsning til mennesker, der er i den allersidste fase af livet og forventes at dø inden for et par dage og ikke har et tilbud om specialiseret palliation.

Akut Basal Palliationskoncept består af en tjekliste med 23 vigtige arbejdsopgaver, der skal være styr på, før en døende patient kan udskrives.

– Tjeklisten er, som den piloten bruger inden afgang. Der er mange ting at holde styr på, derfor er den en stor hjælp for personalet, siger Dorte Melgaard.

Tjeklisten sikrer blandt andet, at to pårørende og hjemmeplejen er informeret om beslutningen. Der er også en præformuleret tekst til journalindtastning, der sikrer, at alle detaljer er på plads. Konceptet indeholder også informationsmateriale til hospitalspersonale, kommunalt ansatte og de pårørende.

Solnedgangskasse

Konceptet er til de patienter, der indlægges akut, og ikke dem, der allerede er i strukturerede palliative forløb. Pakken er tiltænkt ældre og svækkede patienter, der bliver indlagt akut og kun har få dage tilbage at leve i.

En vigtig del af konceptet er den såkaldte ’Solnedgangskasse’. Den indeholder instrukser, medicin, udstyr og informationsmateriale, der er nødvendig for palliativ pleje i hjemmet.

– Vi har kun ét døgnåbent apotek i Region Nordjylland, så der kan være langt for at hente vigtig medicin, der for eksempel kan berolige en patient i de sidste timer inden døden. Vi har oplevet pårørende, der måtte køre efter medicin, men blev ringet op, at det ikke længere var nødvendigt. Og det er ingen tjent med, fortæller Dorte Melgaard.

Konceptet har været afprøvet på akutmodtagelsen og er på sin tredje version. Projektgruppen arbejder på at få det udbredt til andre afdelinger og praktiserende læger i Region Nordjylland. Samtidig afprøves det på Esbjerg Sygehus.

– Ved at få konceptet spredt ud til de praktiserende læger, håber vi at kunne forebygge nogle indlæggelser for meget svækkede borgere, siger Dorte Melgaard.

Ud over regionsrådets ‘Idépris’ har projektet netop modtaget 1,3 millioner kr. fra Region Nordjyllands Innovationspulje til yderligere udbredelse af projektet.

Projektgruppe bag Akut Basal Palliationskoncept fra Aalborg Universitetshospital

Projektgruppen håber på at kunne arrangere en workshop for samarbejdspartnere på hospitalet og i kommunerne for de 25.000 kr. der følger med Idéprisen.

Til top