Spring til hovedindhold

Basal palliation skal styrkes på Sjællands Universitetshospital

Et nyt projekt på Sjællands Universitetshospital skal løfte den basale palliative indsats på alle afdelinger på hospitalet, så alle patienter får lige adgang til palliation.

Alle patienter med en livstruende uhelbredelig sygdom, der er indlagt på Sjællands Universitetshospital (SUH) skal have adgang til basal palliation. Det er ambitionen med et nyt projekt som lægefaglig vicedirektør ved SUH Morten Ziebell, professor Bibi Hølge-Hazelton, lektor i basal palliation Heidi Bergenholtz og overlæge Ove Gaardboe har sat i gang.

Projektet skal sikre, at afdelingerne kan varetage den palliative indsats ved tidligt at identificere og afklare palliative behov hos patienterne på systematiskvis. Samtidig skal projektet hjælpe medarbejderne til at kunne understøtte patientens ønsker til den sidste levetid.

Alt for mange dør på hospitalet, stik imod hvad befolkningen ønsker og håber på. Jeg tror, det skyldes, vi er kommet for langt væk fra de vigtige samtaler i livet – også dem der omhandler livets afslutning. Disse samtaler skal primært tages uden for hospitalerne, inden man bliver patient. For at imødekomme befolkningens ønske om ikke at dø på hospitalet skal vi på hospitalet i al almindelighed have en større opmærksomhed og bedre kvalitet i vores basale palliative indsats. Vi skal for eksempel være med til at understøtte, at der bliver taget stilling til behandlingsniveauer, når der er tid og kompetente sundhedspersoner til stede.

Morten Ziebell, lægefaglig vicedirektør ved SUH

Workshop om palliation

Basal palliation ydes af fagpersoner i sundhedsvæsnet, der ikke har palliation som deres hovedopgave. Lektor i basal palliation Heidi Bergenholtz og overlæge Ove Gaardboe holder workshops for alle afdelinger på SUH, så de bedst muligt kan løfte opgaven. Inden undervisningen har Heidi og Ove et indledende møde med alle afdelingsledelser for at sikre ledelsesopbakning til projektet.

Basal palliation ydes af fagpersoner i sundhedsvæsnet, der ikke har palliation som deres hovedopgave. Lektor i basal palliation Heidi Bergenholtz og overlæge Ove Gaardboe holder workshops for alle afdelinger på SUH, så de bedst muligt kan løfte opgaven. Inden undervisningen har Heidi og Ove et indledende møde med alle afdelingsledelser for at sikre ledelsesopbakning til projektet.

Overlæge Ove Gaardboe og lektor i basal palliation Heidi Bergenholtz
Overlæge Ove Gaardboe og lektor i basal palliation Heidi Bergenholtz.

På workshopsne er der fokus på definitioner og redskaber for basal palliativ indsats generelt, samarbejdet om indsatsen samt identificering og afdækning af patientens behov den sidste tid. Herudover er der også undervisning i juraen omkring behandlingsniveau og fravalg af genoplivning og livsforlængende behandling.

Ud fra dette er det målet, at er der skal udarbejdes handleplaner for løftet de enkelte afdelingers palliative indsats.

Aktionsbaseret forskning

Projektet følges med forskning, hvor dele af indsatsen gøres til genstand for et forskningsprojekt under Heidi Bergenholtzs forskningsprogram PALHOS. Forskningen er aktionsbaseret og vil undersøge, hvordan man kan sikre, at et helt sygehus får en fælles forståelse for og arbejde med basal palliation.

Viden om de forandringer, processer og den nye praksis, som projektet kommer til at skabe, er vigtig at få dokumenteret videnskabeligt, så andre kan lære af vores erfaringer.

Heidi Bergenholtz, lektor i basal palliation.

Hun fortsætter:

Projekt er et drømmeprojekt for mig, som forsker i det basale palliative felt. Et projekt som tænker hospitalet og patientforløbene som en helhed, hvor man løfter sammen, så det ikke kun bliver overladt til de enkelte afdelinger, hvordan man vil arbejde med palliation. Jeg håber, vi med projektet kan løfte den basale palliation på hele hospitalet, og dermed i sidste ende forbedre patienternes og de pårørendes oplevelse af den sidste tid.

Til top