Spring til hovedindhold

12 kommuner i Region Midtjylland samarbejder om at sikre bedre rehabilitering til hjertepatienter

Med en bevilling fra Sundhedsstyrelsen på 2 mio. kr. vil 12 kommuner i Region Midtjylland sikre bedre rehabilitering af hjertepatienter – blandt andet ved at involvere tidligere patienter.

På vegne af 12 kommuner i Region Midtjylland har Sundhedscenter Vest i Ringkøbing-Skjern søgt og fået godt 2 millioner kroner fra Sundhedsstyrelsen til udviklingsprojektet “Hjerterehabilitering: Fra hospital til kommunalt regi”.

Projektet skal være med til at udvikle og løfte kvaliteten i den kommunale sundhedsindsats til borgere med kronisk hjertesygdom. Kommunerne har fra årsskiftet 2016-2017 selv ansvaret for rehabiliteringen af disse ofte sårbare patienter, og det kræver, at kommunerne iværksætter et nyt rehabiliteringstilbud.

Projektet skal kvalificere kommunernes metoder – og især de pædagogiske metoder – til rehabilitering af patienter med alvorlige hjerteanfald. Tidligere patienter spiller en vigtig rolle i rehabiliteringen, og derfor skal projektet også undersøge, hvordan de enkelte kommuner har organiseret patientuddannelsen i hjerterehabiliteringen.

Erfaringer skal samles og bruges

DEFACTUM, Region Midtjyllands enhed for forsknings-, kvalitets- og projektudvikling, er ansvarlig for projektet, som foregår i et samarbejde med REHPA, Videnscenter for Rehabilitering og Palliation, Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet og Hjerteforeningen.

Frem til sommeren 2019 samles viden og erfaringer fra de 12 medvirkende kommuner. På den baggrund skal projektet udvikle fælles metoder til rehabilitering af hjertepatienter.

Kommunerne i Region Midtjylland registrerer og monitorerer allerede den kommunale hjerterehabiliteringsindsat i HjerteKomMidt. Data herfra gør det muligt at bidrage med oplysninger til det storstilede projekt.

Resultaterne fra Region Midtjylland bliver derfor rigtig interessante at følge set fra et nationalt perspektiv.

Professor Ann-Dorthe Zwisler, formand for den nationale hjerterehabiliteringsdatabase, og centerleder af REHPA

Tidligere patienter bliver rollemodeller

12 kommuner er med i projektet. Kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Struer, Aarhus, Skanderborg, Silkeborg, Randers, Favrskov og Horsens forventer at have godt 2.230 hjertepatienter i rehabiliteringsforløb hvert år.

Af tidligere undersøgelser kan vi se, at ikke alle hjertepatienter gennem tiden har fået gavn af hjerterehabiliteringstilbuddet. Formålet med projektet er derfor også at klarlægge, om alle egnede hjertepatienter i dag bliver henvist til kommunal hjerterehabilitering.

Professor Claus Vinther Nielsen, DEFACTUM og Institut for Folkesundhed, der er ansvarlig for projektet

I Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder man med den såkaldte Lærings- og Mestringsmetode, for at give patienterne en forståelse for vigtigheden af rehabilitering. Det betyder, at tidligere hjertepatienter inddrages som “erfarne patienter” – en slags rollemodeller for patienter, der skal genoptrænes og rehabiliteres.

Fakta

  • Alle 19 kommuner i Region Midtjylland har fået tilbud om at være med i projektet “Hjerterehabilitering: Fra hospital til kommune”
  • Region Midtjylland og 12 kommuner er med i projektet. Kommunerne er: Favrskov, Herning, Holstebro, Horsens , Ikast-Brande, Lemvig, Randers , Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skanderborg, Struer og Aarhus
  • Tilsammen forventer de 12 kommuner at have godt 2.230 hjertepatienter i rehabiliteringsforløb hvert år
  • Læs mere på www.defactum.dk
Til top