Spring til hovedindhold

De nationale anbefalinger for palliativ indsats skal revideres

I forlængelse af Kræftplan IV etablerer Sundhedsstyrelsen en arbejdsgruppe til revidering af de nationale anbefalinger for palliativ indsats fra 2011. De reviderede anbefalinger forventes at ligge klar i oktober 2017.

Det overordnede formål med de nationale anbefalinger er at medvirke til at løfte kvaliteten af den palliative indsats i Danmark overfor patienter med livstruende sygdom og deres pårørende.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens arbejde med at udrulle kræftplan IV

REHPA deltager i arbejdsgruppen

Sundhedsstyrelsen har bedt en række organisationer, herunder REHPA, om at udpege medlemmer til arbejdsgruppen. Fra REHPA bliver det professor og leder af Palliationsgruppen Helle Timm, der deltager i arbejdet.

Organisationer der deltager i arbejdsgruppen:
–    Sundhedsstyrelsen (formand)
–    KL
–    Danske Regioner
–    REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation
–    Dansk Selskab for Palliativ Medicin
–    DMCG-pal
–    Dansk Palliativ Database
–    Dansk Selskab for Almen Medicin
–    Dansk Lungemedicinsk Selskab
–    Dansk Cardiologisk Selskab
–    Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
–    Dansk Sygepleje Selskab
–    Dansk Psykolog Forening
–    Dansk Selskab for Fysioterapi
–    Den Danske Præsteforening
–    Danske Patienter

Sundhedsstyrelsen kan supplere arbejdsgruppen ved behov.

Til top