Spring til hovedindhold

Det gode palliative forløb i Ringkøbing-Skjern Kommune

I Ringkøbing-Skjern Kommune er 600 medarbejdere fra ældreplejen blevet klædt bedre på til at give borgerne en palliativ indsats.

Sammen med Anker Fjord Hospice og Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland har Ringkøbing-Skjern Kommune i løbet af de seneste tre år udviklet en samarbejdsmodel om videnoverførsel om palliation fra det specialiserede til det basale niveau.

Flere af vores medarbejdere og ledere ville gerne løfte deres faglighed på det palliative område. Samtidig havde en sygeplejerske fra hospice italesatte, at det kun er et fåtal af borgere, der får glæde af den specialviden, de ligger inde med på hospice. Og så var det oplagt at hospicesygeplejerskerne delte deres viden med vores palliationssygeplejersker og terapeuter og samtidig inddrage Social- og Sundhedsskolen til at formidle den specialviden til vores SoSu-assistenter og -hjælpere.

Dorthe Gammelgaard Jensen, der er leder af Faglig drift og Udvikling, Sundhed og Omsorg i Ringkøbing-Skjern Kommune.

SoSu-assistenter og -hjælpere har været på et tredages kursus på Social- og Sundhedsskolen, mens sygeplejersker og terapeuter har været på et todages kursus, for at blive klædt på til tidligere at opdage, når borgere har behov for et palliativt forløb og for selv at kunne være klar til at hjælpe både borgerne og deres pårørende.

Vi vil gerne give vores borgere mulighed for et godt liv hjemme til det sidste, og derfor er det vigtigt, at vi kan tilbyde gode og tidlige palliative forløb, så vi kan give borgerne mulighed for at være hjemme så længe som muligt.

Dorthe Gammelgaard Jensen.

Har gjort en forskel

For at så mange af medarbejderne som muligt kunne deltage i undervisningen, samtidig med at vagtplanerne kunne hænge sammen, har enhederne været inddraget i planlægning af undervisningen. Desuden har der været ledere med til hver undervisning for at støtte og følge op på, at den tillærte nye viden efterfølgende anvendes i hverdagen.

For at støtte yderligere op om at sætte den nye viden blandt medarbejderne i spil har projektlederen været rundt til alle enhederne i kommunen for sammen med dem at følge op på deres mål og planlægning af implementeringsindsatser.

Allerede inden projektlederen kom for at tale implementering, var 2/3 af enhederne godt i gang med planlægning af implementeringsindsatser, mens den sidste tredjedel havde en tidsplan for igangsætningen af implementeringsplanlægningen.

Evalueringen af projektet viser, at medarbejderne føler de har fået et fagligt løft og føler sig bedre i stand til at varetage palliative forløb. Projektet har med andre ord været en succes.

Vi er allerede blevet kontaktet af andre kommuner, der var interesseret i projektet og samarbejdsmodellen. Og til der var også stor interesse for vores afsluttende tema.

Dorthe Gammelgaard Jensen.

For at holde snor i ’Det gode palliative forløb’ og følge op på implementeringen fortsætter styregruppen bag projektet med at mødes en gang årligt.

Der var mange interesserede til temadag om resultaterne fra projektet "Det gode palliative forløb"
Der var mange interesserede til temadag om resultaterne fra projektet “Det gode palliative forløb”

Dorthe Gammelgaard Jensen kommer afslutningsvist med et par gode råd til andre, der har lyst til at gå i gang med noget lignende:

For at holde interessen blandt medarbejderne gennem hele projektet, så er det vigtigt at fejre milepæle undervejs og introducere projektet i eksisterende råd og fora. Vores projektleder har i høj grad været limen i projektet. Hun har været med til at sikre at projektet løbende har været en del af hverdagen hos alle i ældreplejen. Samtidig er det meget vigtigt også at arbejde med implementeringen af den tillærte viden og driften efter projektets afslutning. Samtidig skal nye medarbejdere også introduceres til nye tillærte metoder og kompetencer. Vi har erfaret at det at introducere nye medarbejdere til ’Det gode palliative forløb’ også er med til at vedligeholde medarbejderens egen viden og opmærksomhed på området.

Læs mere om projektet på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside

Til top