Spring til hovedindhold

Diætbehandling skal prioriteres højere i de danske hjerterehabiliteringstilbud

Kosten er en vigtig risikofaktor i forbindelse med hjerte-karsygdom, og for patienter med iskæmisk hjertesygdom kan den rette kost mindske risikoen for at deres sygdom forværres. Diætbehandling bør derfor være en integreret del af danske sygehuses og kommuners tilbud om hjerterehabilitering. Imidlertid viser et nyt studie, at de eksisterende hjerterehabiliteringstilbud ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Studiet er baseret på tal om organisering af hjerterehabilitering fra Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase og er gennemført som et samarbejde mellem REHPA, Københavns Professionshøjskole og Foreningen af Kliniske Diætister.

Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 en national klinisk retningslinje for hjerterehabilitering, hvori det anbefales, at alle patienter med iskæmisk hjertesygdom initialt får vurderet deres behov for kostintervention, samt at patienter med behov herfor tilbydes diætbehandling. Men i 2015 var det fortsat kun ca. hver tredje kommune og sygehus, der systematisk lavede denne vurdering. Kun 72 % af kommunerne tilbød diætbehandling og kostintervention som en del af deres hjerterehabilitering, og 10 % af disse havde ikke kliniske diætister tilknyttet til trods for, at de er den eneste faggruppe i Danmark, der er autoriseret til at udføre diætbehandling.

Kvaliteten af tilbuddet om hjerterehabilitering kan dermed afhænge af patientens bopæl, hvilket kan medføre ulige adgang til sundhed. Tallene følges aktuelt op i en ny undersøgelse, som offentliggøres fra Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase til december 2018.

Få mere information

Studiet er publiceret i det internationale tidsskrift Clinical Nutrition ESPEN. Læs artiklen Dietary interventions in cardiac rehabilitation – The gap between guidelines and clinical practice

Artiklens forfattere: Marianne Boll Kristensen, Karin B. Dieperink, Henriette Knold Rossau, Cecilie Lindström Egholm, Lone Viggers, Birgitte Møllegaard Bertelsen, Ann-Dorthe Zwisler

For yderligere oplysninger om studiet kontakt Marianne Boll Kristensen eller Birgitte Møllegaard Bertelsen.

Til top