Spring til hovedindhold

Digitalt træningsredskab skal give bedre kræftrehabilitering

Den 1. januar 2024 tog fem sjællandske kommuner sammen med Region Sjælland og virksomheden Icura hul på et nyt projekt, hvor et digitalt træningsredskab skal hjælpe patienter med kræft med rehabilitering derhjemme.

Projektet ‘KræftRehabilitering med Icura på Sjælland’ (KRIS) skal implementere brugen af et digitalt træningsredskab i kræftrehabiliteringen. Samtidig giver det anledning til at begynde genoptræning allerede, når patienten begynder sin kræftbehandling på sygehuset. Desuden kan man undgå barrierer til fysisk fremmøde for superviseret træning.

Borgeren skal tænke sig selv som en aktiv medspiller i sin egen rehabilitering. På den måde opnår de de bedste resultater.

Karina Holm Petersen, teamleder for Forebyggelse og Sundhedsfremme i Næstved Kommune

– På hospitalet vil vi bruge redskabet til at give en objektiv måling af patientens fysiske aktivitetsniveau inden behandlingsopstart. Det er værdifuld viden for lægerne i vurderingen af patientens mulighed for at modtage optimal behandling mod kræften. På den måde kan vi også bruge informationen, når der laves behovsvurderinger og dermed bidrage til grundlaget for en genoptræningsplan hvis patienten vurderes i risiko for at tabe funktionsniveau under kræftbehandlingen, siger Gunn Ammitzbøll, fysioterapeut og postdoc ved Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital, Næstved.

Hun fortsætter:

– Samtidig forventer vi, at projektet kan skabe sammenhængende genoptræningsforløb fra sygehus til kommune for mennesker med kræft.

Onkologisk Afdeling ved Sjællands Universitetshospital har taget initiativ til projektet, der er støttet med midler fra Erhvervsfremmestyrelsen og medfinancieret af EU. De fem kommuner der deltager er Næstved, Slagelse, Sorø, Roskilde og Ringsted.

Indsigt i aktivitetsniveau

Firmaet Icura har udviklet en teknologi, der kan monitorere dagligt bevægelsesniveau hos borgerne. Ved at have en lille sensor i lommen eller i hånden registrerer en app borgerens bevægelse. Teknologien kan også monitorere, om borgeren udfører rehabiliteringsøvelser korrekt. Borgeren kan se videoer af, hvordan øvelserne udføres, og de bliver guidet i, hvordan de udfører øvelserne.

Flere kommuner bruger allerede teknologien, men ikke mange borgere med kræft modtager dette tilbud. Med projektet skal det udbredes og samtidig øge samarbejdet mellem sygehuset og kommunerne, så sektorovergangen glider nemmere for patienterne.

Projektet gør det nemmere for fagpersoner at få indsigt i borgeres fysiske aktivitetsniveau før, under og efter kræftbehandling.

Illustration af KRIS-projektet

– På sygehuset introducerer vi værktøjet, så patienterne bliver bekendte med det. Når patienterne kommer til rehabilitering i kommunen, kender de allerede værktøjet og kan arbejde videre med deres genoptræning, som de kender det. Fysioterapeuten i kommunen kan via software se, hvad borgeren har trænet på sygehuset og bygge videre på programmet. Det giver en synergieffekt på kvaliteten af rehabiliteringen, siger Gunn Ammitzbøll.

Borger som aktiv medspiller

Værktøjet kan bruges til borgere, der ikke kan transportere sig til rehabilitering på sygehuset eller i kommunen på grund af afstand eller deres sygdom. På den måde kan også de borgere modtage supervision og feedback på deres øvelser.

Det er vigtigt, at borgerne udfører deres rehabilitering derhjemme og dermed når deres rehabiliteringsmål og vedligeholder eller øger deres funktionsniveau.

Eksempel på hvordan app'en og træning i KRIS-projektet kan se ud

– Borgeren skal tænke sig selv som en aktiv medspiller i sin egen rehabilitering. På den måde opnår de de bedste resultater. Teknologien kan hjælpe borgeren til at lave deres rehabiliteringsøvelser mere korrekt, siger Karina Holm Petersen, teamleder for Forebyggelse og Sundhedsfremme i Næstved Kommune.

Karina understreger, at teknologien ikke er en løftet pegefinger, men kan hjælpe de fagprofessionelle til at stille de rigtige spørgsmål til borgeren om deres rehabilitering.

– Når vi kan se om, og hvordan, en borger laver deres rehabilitering, kan vi justere øvelserne, så borgeren får mest muligt ud af dem, fortæller hun.

Borgere, der takker ja til at deltage i projektet, kan enten vælge at installere Icuras app på deres egen tablet eller mobil, eller de kan låne en tablet af kommunen.

Icura-træningen er generelt set populær hos borgerne. Næstved Kommune, der har brugt Icura, inden KRIS-projektet gik i gang, har undersøgt data fra 2022 og 2023. Ud af mere end 100 borgere, der blev tilbudt at bruge Icura, var der kun tre borgere, der ikke havde lyst til at bruge det.

– Icura-modellen er naturligvis ikke for alle, og der har vi vores andre tilbud om rehabilitering. Dette er et supplement, som mange kan se en fordel i, fordi de ikke flere gange om ugen behøver at transportere sig langt for at deltage i et rehabiliteringstilbud, siger Karina Holm Petersen.

Projektet KRIS løber over to år.

Til top