Spring til hovedindhold

EAPC-arbejdsgruppe sætter forskningsagenda for ergoterapi og palliation

Siden 2019 har en task force under EAPC arbejdet målrettet med at afdække ergoterapeuters rolle i en palliativ indsats. På EAPC 2023 fik arbejdsgruppen tildelt prisen ’Best Abstarct’ blandt 900 indsendte abstracts.

På EAPC 2023 havde seniorforsker ved DEFACTUM og formand for ’OT Task Force in Occupational Therapy in Palliative Care’ Marc Sampedro Pilegaard en præsentation, hvor han fremlagde resultaterne af arbejdsgruppens projekt. Abstractet, som præsentationen tog udgangspunkt i, fik prisen for best abstract ud af 900 indsendte til EAPC verdenskongressen. I alt blev 10 belønnet med en best abstract pris. Task forcens abstract blev placeret i top tre.

Jeg tror, vores abstract passede rigtigt godt ind i dette års tema på EAPC om forskellighed i palliation. Jeg er stolt over, at vores arbejde er blevet anerkendt med en pris.

Marc Sampedro Pilegaard, seniorforsker ved DEFACTUM
Marc Sampedro Pilegaard

Marc Sampedro Pilegaard har sammen med en række andre nationale og internationale forskere undersøgt, hvilke kliniske og forskningsmæssige erfaringer ergoterapeuter fra Europa, Asien, Nordamerika, Australien og Stillehavet har med at give indsatser til mennesker med palliative behov.

Ergoterapi er et relativt nyt og småt felt inden for palliation. Derfor er det dejligt at få lov at sætte spotlight på, hvad ergoterapeuter kan bidrage med. Der er ingen tvivl om, at ergoterapeuter har en berettigelse i det palliative felt.

Marc Sampedro Pilegaard

117 indsatser fordelt på fem temaer

EAPC-arbejdsgruppen har lavet en global kortlægning af ergoterapeutiske indsatser i palliation. Det har resulteret i 117 kvalificerede ideer til forskellige ergoterapeutiske indsatser. Indsatserne er sorteret i fem forskellige temaer.

De fem temaer er:

  • Klientcentreret
  • Fremme menneskers mulighed for at deltage i aktiviteter med henblik på at forbedre livskvalitet
  • Inddrage sociale omgivelser
  • Muliggøre forskellige aktiviteter
  • Adaptive strategier.

De fem temaer og 117 ideer kan inspirere ergoterapeuter, der arbejder inden for det palliative felt til indsatser, der kan øge livskvaliteten blandt mennesker med livstruende sygdom. Samtidig kan andre faggrupper få indsigt i, hvad ergoterapeuter kan bidrage med i det tværfaglige samarbejde til mennesker med palliative behov.

Marc Sampedro Pilegaard

Arbejdsgruppen arbejder på en artikel som afslutning på deres arbejde. Desuden fortsætter flere af task forcens medlemmer arbejdet i en ny task force, der skal beskæftige sig med rehabilitering og palliation.

Den nye arbejdsgruppe vil have en mere tværfaglig tilgang, men jeg er overbevist om, at de konklusioner, vi er kommet frem til, bliver inddraget i det fremtidige arbejde, som jeg også selv er inviteret til at deltage i som medlem.

Marc Sampedro Pilegaard
Til top