Spring til hovedindhold

Erfaringer fra REHPA-forløb for mennesker med atrieflimren

I slutningen af december 2021 udkom REHPA-notatet ’Atrieflimren og Rehabilitering. Erfaringer fra REHPAs forskningsklinik’.

Resultaterne blev præsenteret for REHPAs Brugerpanel og tidligere deltagere på et møde i slutningen af oktober og er nu tilgængelige for alle.

Forskningsassistent Caroline Elnegaard (forrest i rød bluse) præsenterede den 28. oktober 2021 tidligere forløbsdeltagere for resultaterne fra REHPA-forløbene for mennesker med atrieflimren.

Som titlen antyder, så afrapporterer notatet erfaringer og resultater fra de to REHPA-forløb for mennesker med atrieflimren, der blev afviklet i forskningsklinikken i 2020/2021.

Rehabilitering til mennesker med atrieflimren er en relativt ny indsats i Danmark, og viden er fortsat mangelfuld. Det er uklart, hvilke indsatser der tilgodeser de udfordringer i hverdagslivet, som mennesker med atrieflimren lever med, og hvordan de koordineres på tværs af det højt specialiserede sygehus og det nære sundhedsvæsen.

Notatets fokus er dels at rapportere om, hvordan deltagerne oplever livet med atrieflimren og specifik med rehabiliteringsforløbet. Derudover kan du læse, hvilken effekt rehabiliteringsforløbet har haft på deltagernes livskvalitet, angst og depression m.fl., og hvordan deltagerne oplevede de to forskellige MediYoga forløb. Det ene hold deltagere mødte op til MediYoga i Svendborg, mens det andet hold trænede virtuelt via en app derhjemme.

Notatet er baseret på data indsamlet på de to forløb, hvor 22 mennesker med atrieflimren gennemførte forløbet. Data er indsamlet via patientrapporterede oplysninger (PRO-data), kliniske data i form af hjerterytmeovervågning i tre døgn, blodprøvetagning og blodtryksmåling samt fokusgruppeinterviews.

Notatet beskriver de kliniske- og forskningsmæssige indsatser, der var en del af forløbet samt resultaterne af forløbet. Resultaterne viser, at deltagerne øgede deres livskvalitet og reducerede den atrieflimren relaterede symptombyrde, angst og blodtryk. Læs hele notatet via linkene nedenfor.

Forside af REHPA-notatet Atrieflimren og rehabilitering

Download notatet som PDF

Forfattere: Caroline M. Elnegaard, Jan Tofte, Kristoffer Marså og Ann-Dorthe Zwisler

Målgruppe: Sundhedsprofessionelle, som arbejder med rehabilitering ved hjerteområdet generelt og/eller atrieflimren i kommunerne og på sygehusene. Sekundært; alle andre med interesse i rehabilitering og atrieflimren.

Link til projektside: https://www.rehpa.dk/projekter/rehabilitering-til-mennesker-med-atrieflimren/

Til top