Spring til hovedindhold

Ernæringsindsatser til borgere med KOL

Populær temadag for ernæringsinteresserede, der arbejder med borgere med KOL, satte fokus på nyeste viden om ernæringsrisiko og -indsatser for borgere, der lever med lungesygdommen.

Alle pladser var optagede, da 50 deltagere mødtes til en temadag om ernæring. Fokus på dagen var ernæringsindsatser til borgere med KOL, Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, som en del af rehabilitering og koordineret rehabilitering og palliation.

Ud over den nyeste forskning og praktiske interventioner fik deltagerne også perspektiver på de kommende kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

50 deltagere til temadag hos REHPA om ernæringsindsatser med oplæg ved bl.a. Trine Klint

Trine Klint, der er klinisk diætist og næstformand og fagredaktør i Fagligt selskab af Kliniske Diætister, præsenterede de nye kvalitetstandarder og gav det faglige selskabs syn på dem. Standarderne har til formål at sikre ensartede tilbud af højere kvalitet på tværs af landets kommuner.

Du kan finde de nye kvalitetsstandarder på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

På temadagen var der også tid til flere workshops, hvor deltagerne diskuterede dilemmaer i komplekse ernæringsmæssige indsatser. Lektor ved REHPA Jette Thuesen fortalte om koordineret rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdomme, heriblandt KOL.

Gå Aldrig KOL på ernæring

Klinisk diætist ved Frederikshavn Kommune Birte Grønfeldt fortalte om projektet ‘Gå Aldrig KOL på ernæring’ (GAK-projektet). Projektet har kørt i fem vidt forskellige kommuner. Kommunerne, der deltog, var Frederikshavn, Jammerbugt, Rebild, Egedal og Frederiksberg. På tværs af de fem kommuner blev 111 borgere tilbudt at deltage i projektet. 99 gennemførte.

GAK-projektet fokuserede på, at ernæringstilstanden er vigtig for at få størst udbytte af træning. Derfor fik borgerne, der deltog i lungerehabilitering, ekstra vejledning ved en diætist eller en ernæringsfaglig medarbejder.

Som en del af projektet deltog både sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter samt diætister i fælles opstartsundervisning. Her var der fokus på det tværfaglige samarbejde.

– Det var interessant at høre, hvad andre faggrupper har fokus på i deres tilgang til rehabilitering til KOL-patienter. Projektet har på tværs af fagligheder gjort os skarpe på alle vinkler af rehabilitering til borgere med KOL, sagde Birte Grønfeldt.

I Frederikshavn Kommune har medarbejderne fastholdt jævnligt at holde tværfaglige møder, hvor de sammen gennemgår borgere med KOL, der deltager i rehabilitering. På møderne får medarbejderne et indblik i de forskellige fagligheders perspektiver på borgerne og deres rehabilitering.

Anne Marie Beck og Birte Grønfeldt til temadag hos REHPA

Forbedrede fysiske tests

GAK-projektet er støttet af den Kommunale Kvalitetssikringspulje. På temadagen om ernæring fortalte Anne Marie Beck, seniorforsker ved Enheden af Diætister og Ernæringsforskning, EATEN, ved Herlev og Gentofte Hospital om resultaterne fra projektet.

Deltagerne i projektet øgede deres kostindtag, særligt deres indtag af protein blev øget. Proteinindtaget er vigtigt for at have kræfter til træningen, og for at borgerne får det optimale ud af træningen. Efter det øgede fokus på ernæring blev borgerne testet, for at se om de havde fået mere ud af træningen. Både rejse-sætte-sig-testen og 6-minutters gangtest blev bedre efter projektet, særligt hos de borgere, der var undervægtige inden start.

Materialet til 'Gå aldrig KOL'

Efter projektet er der udarbejdet et idékatalog, hvor fagprofessionelle får inspiration til det organisatoriske arbejde, lavpraktiske indsatser og konkrete idéer til indsatser for borgere med KOL.

Find idékataloget ved at oprette en gratis bruger på Kost og KOL’s hjemmeside

Du kan også læse mere om GAK-projektet på vpt.dk

Til top