Spring til hovedindhold

Et trygt og værdigt liv med demens

Ny national demenshandlingsplan fra Sundheds- og Ældreministeriet

REHPA var med, da den nationale demenshandlingsplan blev lanceret torsdag den 26. januar 2017 på et fagligt symposium på Christiansborg.

Demenshandlingsplanen rummer mange gode elementer, og den ledsages af 470 mio. kr., der skal styrke indsatsen i Danmark frem mod 2025. Initiativerne, der får flest midler, er:

  • Færre, tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder (145 mio.)
  • Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner (145 mio.)
  • Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens (39 mio.)
  • Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens (37,5 mio.)
  • Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet (32 mio.).

Rehabilitering og palliation er omtalt i demenshandlingsplanen, men foldes ikke ud. Det kan REHPA forhåbentlig bidrage til fremover, bl.a. gennem det igangværende projekt Demens og rehabilitering – med afsæt i brugernes perspektiver – DEMREHAB.

Fra REHPA har forsker Jette Thuesen deltaget i referencegruppen og en af de faglige arbejdsgrupper.

Læs mere: Et trygt og værdigt liv med demens – National demenshandlingsplan 2025

Til top