Spring til hovedindhold

Forskningsleder vil både have fokus på strategi og et godt forskermiljø med samarbejder på tværs

Mai-Britt Guldin, cand.psych., ph.d. er ny forskningsleder hos REHPA. Hun skal være med til at sætte den strategiske retning for REHPAs forskning fremover.

Det er ikke engang en måned siden, at Mai-Britt havde første dag som forskningsleder i REHPA, men der er allerede mange ting, der skal træffes beslutninger om.

Mai-Britt Guldin
Mai-Britt Guldin

Lige nu handler det meget om at finde balancen i, hvor meget jeg skal gå ind i det enkelte projekt, og hvor meget jeg skal lede på et mere overordnet niveau.

Mai-Britt Guldin, cand.psych., ph.d. og professor

Mai-Britt var en del af forskningsprogrammet Tab & Sorg på Forskningsenheden for Almen Praksis ved Aarhus Universitet, inden hun blev forskningsleder ved REHPA.

REHPA er de sidste år blevet en nuanceret og mangfoldig organisation med mange samarbejdspartnere. Nu synes jeg, vi skal arbejde koncentreret på, hvordan vi organiserer os, og bliver et endnu tydeligere fagligt fyrtårn. På den måde kan vi bedst muligt løfte visionen og missionen og profilere os med en tydelig forskningsportefølje, så vi fortsat støtter feltet som videncenter og peger på udviklingsmuligheder i feltet.

Mai-Britt Guldin, cand.psych., ph.d. og professor

Et erklæret mål

Det seneste år har Corona betydet, at forskere generelt har gravet sig ned i deres eksisterende projekter og ikke har sat gang i så mange nye. Med undtagelse af netop forskningsprojekter om Corona. Mai-Britt Guldin vil arbejde strategisk med forskningen. Blandt andet vil hun skabe forskningsprogrammer, der går på tværs af rehabilitering og palliation og dermed tager udgangspunkt i REHPAs Strategi 2025.

For mig giver det mening at samle de to felter. For REHPA er det et erklæret mål at sammentænke og styrke en tidlig integration af de to indsatser. Jeg mener, der er et umætteligt behov for forskning. Og at netop fælles forskningsprogrammer også er svaret på, hvordan de to felter kan sammentænkes og videreudvikle sig. Det er vigtigt, at alle forskerne i REHPA er med i processen. Vi skal føle os som én samlet gruppe.

Mai-Britt Guldin, cand.psych., ph.d. og professor

Palliation og rehabilitering skal smelte mere sammen i REHPAs forskning. Samtidig skal der være plads til det enkelte felts særkender. Og netop ved at definere forskningsprogrammerne kan både integrationen og hvert enkelt felt styrkes.

Vi skal have nogle konkret definerede mål om, hvor vi vil hen, og hvem vi vil samarbejde med. Jeg ser meget gerne, at vi også bliver mere opsøgende på området og selv tager kontakt til attraktive samarbejdspartnere. Jeg drømmer om, at vi kan have flere forskere på hvert enkelt projekt og også gerne dygtige eksterne samarbejdspartnere.

Mai-Britt Guldin, cand.psych., ph.d. og professor

Vil tage sig godt af forskerne

Det er engagementet og passionen, der driver forskningen, og det strækker sig ofte ud over en 37 timers arbejdsuge. Men udfordringen for forskerne er, at de stykker deres stillinger sammen af lektorater, undervisning og bevillinger fra forskellige steder. Derfor har forskningslederen en vigtig rolle i at sikre god forskningsstøtte. Mai-Britt lægger vægt på, at REHPA fortsat skal være et godt sted at være forsker, og hvor forskerne er inspireret af gode udviklingsmål hen mod den fælles vision.

Vi skal sikre at forskerne, lige fra vores ph.d.-studerende til seniorforskere og professorer, kan udvikle sig i projekterne, og jeg vil gerne understøtte dem i denne udvikling. Vi skal sikre, de studerende får en god forskeruddannelse, og sikre, at de vil blive i REHPA. Vores vigtigste vare er den ekspertviden, som forskerne oparbejder igennem deres projekter. Det skal vi værne om ved at tage os godt af forskerne i REHPA. Samtidig skal vi med gode samarbejder få udbredt og implementeret deres viden, så patienter, pårørende og professionelle kan få gavn af den. Det er det vi er sat i verden for.

Mai-Britt Guldin, cand.psych., ph.d. og professor
Til top