Spring til hovedindhold

Håb og håbløshed ved livstruende, fremadskridende sygdom

Med oplæg om tryghed i kommunikation, overgang fra aktiv behandling til lindrende indsats, håbets rolle ved livets afslutning og flere andre satte Holbæk Sygehus spot på håb og håbløshed i behandling af livstruende, fremadskridende sygdom ved en temadag.

Mennesker reagerer vidt forskelligt på sygdom, sorg og tab. Det stiller store professionelle og personlige krav til de fagpersoner, der er i kontakt med patienter og pårørende i den palliative fase.

Det handler om at få sagt tingene på det rigtige tidspunkt, og til de rigtige mennesker. Både patienter og pårørende skal være med på, hvad der skal ske. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, hvad patienterne har lyst til at vide. Og om der er en accept af prognosen.

Nethe Malik Eichen afdelingslæge på kirurgisk afdeling på Holbæk Sygehus

Hun holdt oplæg om overgangen fra aktiv behandling til lindrende indsats, og hvordan man som fagperson skal kunne rumme begge dele.

Min personlighed kommer i høj grad i spil, når jeg taler med patienterne i en svær situation. Jeg har ikke andet end min personlighed – og min faglighed selvfølgelig. Men i virkeligheden er det vigtigste, at jeg bruger mig selv og vurderer situationen og den enkelte patient.

Nethe Malik Eichen, afdelings læge på kirurgisk afdeling på Holbæk Sygehus.

Tid til at tale og til at lytte

De fagprofessionelle bør altid være opmærksom på den enkelte patients ønsker og behov.

Lene Jarlbæk, lektor og speciallæge i onkologi og klinisk farmakologi, fortalte om vigtigheden af at skabe tryghed i kommunikationen med patienten og de pårørende, og i det hele taget tage sig tid til at tale og lytte.

God kommunikation og lydhørhed over for patienterne og de pårørende og deres bekymringer er vigtig i den palliative behandling. For mig handler det om at skabe tryghed for patienterne. De skal opleve et trygt forløb i relationen til os som behandlere.

Lene Jarlbæk, lektor og speciallæge i onkologi og klinisk farmakologi

Nethe Malik Eichen var meget enig med Lene Jarlbæk og sagde i sit oplæg:

– Vi skal som behandlere erkende, hvad der er det rigtige at tale om – og (også) hjælpe de pårørende med at forstå, hvor de selv er i deres sorgproces og accept/ikke-accept af den palliative situation. Det er nødvendigt for at kunne lægge en god plan for den sidste tid.

Nethe Malik Eichen, kirurgisk afdelingslæge.

Udover Lene Jarlbæk og Nethe Malik Eichen holdt Desuden holdt Jakob Birkler, filosof og ph.d. i medicinsk etik oplæg. Han talt om, hvorvidt man kan dø for sent. Seniorforsker ved REHPA Vibeke Graven fortalte om håb ved livets afslutning, mens sygehuspræst ved Holbæk Sygehus Thomas Gudbergsen talte om hvad håb betyder, når det hele ser håbløst ud.


Temadagen var arrangeret af Heidi Bergenholtz, lektor i basal palliation ved REHPA og Holbæk Sygehus og sygehuspræst ved Holbæk Sygehus Thomas Gudbergsen.

Til top